Home

Socialstyrelsen palliativ vård förtydligande och konkretisering av begrepp

Palliativ vård - förtydligande och konkretisering av

Remiss, Palliativ vård - förtydligande och konkretisering av begrepp För att ge stöd till landstingen, regionerna och kommunerna i den fortsatta utvecklingen av en god och jämlik palliativ vård har Socialstyrelsen i denna rapport förtydligat och konkretiserat ett antal begrepp De termer och begrepp som beskrivs nedan är direkt hämtade ur Socialstyrelsens officiella termbank (Socialstyrelsen). De konkretiseringar av termer och begrepp som följer i texten nedan är direkt hämtade från Socialstyrelsens skrift (2018) med titeln Palliativ vård, förtydligande och konkretisering av begrepp (Socialstyrelsen)

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede innehåller vägledning, rekommendationer, termer och definitioner samt indikatorer. Rekommendationerna innefattar bland annat samordning, fortbildning, handledning, kommunikation och smärtskattning Socialstyrelsen november 2018. Palliativ vård - förtydligande och konkretisering av begrepp Socialstyrelsen augusti 2018. Nationella riktlinjer - Målnivåer. Palliativ vård i livets slutskede. Målnivåer för indikatorer Socialstyrelsen oktober 2017. Nationella riktlinjer - Utvärdering 2016 Socialstyrelsen Avdelningen för statistik och jämförelser Indikatorbaserad utvärdering 106 30 Stockholm Stockholm den 25 maj 2018 Palliativ vård - förtydligande och konkretisering av begrepp. Remissversion Allmänt Denna specialiserade palliativa vården i Sverige fungerar i allmänhet utmärkt, både

Rapport: Palliativ vård - förtydligande och konkretisering

 1. Sand L, Strang P. När döden utmanar livet: om existentiell kris och coping i palliativ vård. Stockholm: Natur & Kultur; 2013. Socialstyrelsen (2018) Palliativ vård - förtydligande och konkretisering av begrepp. (webpublikation). Strang P, Beck-Friis B. Palliativ medicin och vård. 4. uppl. Stockholm: Liber; 2012. Svenska palliativregistret
 2. Palliativ vård syftar till att förebygga och lindra lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av fysiska, psykiska, sociala och existentiella problem, genom samarbete i multi- professionella team (Socialstyrelsen 2013)
 3. palliativ vård. De rekommenderade termerna inom palliativ vård och dess förklaring är hämtad ur Socialstyrelsens termbank. Se även dokumentet Palliativ vård-förtydligande och konkretisering av begrepp. Omfattning Riktlinjen omfattar personer i behov av palliativ vård från 17 års ålder och uppåt utifrån ÄDEL2. Bar
 4. Palliativ vård. Definition: Hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till närstående. Kommentar och användningsområde: Palliativ vård bygger på ett palliativt förhållningssätt som.
 5. Rekommendationerna innefattar bland annat samordning, fortbildning, handledning, kommunikation och smärtskattning. Det nationella kunskapsstödet utvärderades 2016 (Socialstyrelsen, 2016a), och 2018 utarbetade Socialstyrelsen ett förtydligande om termer och begrepp inom palliativ vård (Socialstyrelsen)
 6. Socialstyrelsen (2013) kännetecknas palliativ vård av en helhetssyn av människan genom att stödja individen att leva med värdighet och välbefinnande till livets slut oavsett ålder och diagnos. Palliativ vård berör all hälso- och sjukvård där patienten har palliativa vårdbehov

Socialstyrelsen (2016). Palliativ vård i livets slutskede. Sammanfattning med Palliativ vård - förtydligande och konkretisering av begrepp. Stockholm: Socialstyrelsen Övrig litteratur / Additional literature Aktuella författningar, kompendier,. Palliativ vård - förtydligande och konkretisering av begrepp. Socialstyrelsen, 2018. URL: (Hämtad 2020-01-18) Palliativ vård. Innehåller länkar och publikationer samlade. Nationella rådet för Palliativ vård, URL: (Hämtad 20-02-24) Samlat stöd för patientsäkerhet. Stockholm: Socialstyrelsen; 2011. American Heart Association, American Stroke Association. Använd samma mall om du vill referera till en patentansökan, men ange då patentsökande istället för patentinnehavare Socialstyrelsen (2018) Palliativ vård - förtydligande och konkretisering av begrepp. (webpublikation)

Remiss, Palliativ vård - förtydligande och konkretisering

Palliativ vård - förtydligande och konkretisering av begrepp. Stockholm: Socialstyrelsen; 2018. Artikelnr 2018-8-6. Andersson J. Över 4 000 döda med covid-19 i Sverige. Läkartidningen.­ 25 maj 2020. Ohlin E. Socialstyrelsen vänder sig mot ordbruk i kritik av äldrevården. Läkartidningen. 28 maj 2020 behandling av sjukdom upphör fram till att patienters död inträffar benämns palliativ. Det krävs att det fastställts en diagnos för att patienten ska räknas som att vara i livets slutskede. Vården därifrån går uteslutande ut på att lindra symtom (Palliativ vård - förtydligande och konkretisering av begrepp, 2018) • Palliativ vård - förtydligande och konkretisering av begrepp • Styrprincipprojektet (SLF) • Sexårig utbildning till läkarexamen • Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter Sex remisser har vi valt att inte besvara då frågeställningarna haft begränsad relevans för våra patienter BEGREPP I PALLIATIV VÅRD Enhetliga begrepp och termer utgör en viktig del i styrning och ledning av hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen har under året förtydligat och konkretiserat vissa begrepp i den palliativa vår - den som uppfattades som otydliga. Dessa begrepp är: • palliativt förhållningssätt • Utredare/projektledare. Socialstyrelsen genomförde 2016 en nationell utvärdering av den palliativa vården i livets slutskede. Under arbetet med utvärderingen framkom att det finns otydligheter avseende vissa begrepp och behov av en mer konkret och verksamhetsnära beskrivning av vad begreppen innebär

Begrepp och termer i palliativ vård - RCC Kunskapsbanke

Palliativ vård - förtydligande och konkretisering av begrepp. Socialstyrelsen; 2018 . Title: Samverkansrutin MPT primärvård och kommun_2020-12-04 Author: Carina Vesterelve Created Date 2 Remiss Socialstyrelsen Socialstyrelsen har kommit med förslaget Palliativ vård - förtydligande och konkretisering av begrepp som just nu är ute på öppen remiss. GR har fått frågan om synpunkter från NSK-s (Nationell samverkan för kunskapsstyrning i socialtjänsten) där Catharina Johansson från Alingså

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets

Styrdokument Palliativt utvecklingscentru

Litteraturlista för ONKP43, Specifik omvårdnad med

 • Panasonic Lumix 100 300mm lens review.
 • XKCD panama canal.
 • Prisjakt jobb.
 • Minröjning spel.
 • Namenkiezer rad van fortuin.
 • Eset endpoint antivirus support.
 • Mark och miljööverdomstolen överklaga.
 • Alesha Dixon stop.
 • Literacy Skolverket.
 • Bostadsbolaget Göteborg lediga lägenheter.
 • What is TOS in Computer.
 • Schichtplan Polizei Niedersachsen.
 • Klimatsmarta hus.
 • Your phone is infected with virus pop up.
 • Smörgåspapper istället för bakplåtspapper.
 • Ü30 Party in Regensburg.
 • Starnbräu Bad Tölz schließt.
 • Idris Elba The Office.
 • Responsiv hemsida.
 • Galleri 20, Kungssten.
 • Fotocell envägsavkänning.
 • Hartz 4 Empfänger Deutschland.
 • Graco Simple Sway Swing songs.
 • Servicekostnad Golf Alltrack.
 • 2019 Infiniti Q30 Sport Auto.
 • Förenklat kassaflöde.
 • Pukka te återförsäljare.
 • Garmin watches 2019.
 • Headset not working PS4.
 • Dragningskraft.
 • Billingehus spapaket.
 • Calamity Terraria.
 • Hugo Boss Aeroliner.
 • Berlin Beer Festival 2020.
 • Connect TP Link.
 • Varför är det intressant att ha koll på solfläckarna.
 • Tandblekning laser Umeå.
 • Överföra pengar från utlandet till Sverige SEB.
 • Hartz 4 Empfänger Deutschland.
 • Bästa såskastrullen.
 • Sockelbeklädnad.