Home

Kandidatexamen ekonomi SU

Kandidatprogram i företagsekonomi - Stockholms universite

Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKAMARK) 15 hp. Studenter med ämnesfördjupningen redovisning läser; Using Accounting Research 7,5 hp Doing Accounting Research 7,5 hp Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKARED) 15 hp . Behörighetskrav: 120 hp inklusive minst 45 hp från Företagsekonomi I och II Ekonomi & IT-programmet leder fram till en kandidatexamen och omfattar 180 högskolepoäng, vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Med Kandidatexamen som grund är du behörig att söka till fortsatta studier inom olika masterprogram inom företagsekonomi eller data- och systemvetenskap

2021-03-22 Företagsekonomiska institutionen. Vårens SU Business Model Cup har öppnat. Tävla med hållbara affärsidéer. Nu har vårterminens tävling öppnat. Fram till den 20 april kan du delta genom att ladda upp dig bidrag på tävlingens plattform. Företagsekonomi Kandidatprogram i matematik och ekonomi är en i Sverige unik tvärvetenskaplig utbildning i matematik, nationalekonomi och matematisk statistik. Programmet är ett svar på efterfrågan på matematisk och statistisk kompetens från den arbetsmarknad som traditionellt sysselsätter ekonomer, samt efterfrågan på kunskaper i ekonomi från den arbetsmarknad där hög matematisk och statistisk kompetens är ett krav Examensregler. Den högre utbildningen och alla examina är indelade i tre nivåer; grund-, avancerad och forskarnivå. Varje ny nivå bygger på att du har studerat på tidigare nivå. Generella examina och yrkesexamina kan avläggas både på grundnivå och avancerad nivå Våra utbildningar. Företagsekonomiska institutionen/Stockholm Business School (SBS) erbjuder utbildningar på grund och avancerad nivå i två ämnen, företagsekonomi och reklam och PR

examen@su.se. Examen forskarnivå disputationer@su.se. Tillgodoräknande av utlandsstudier transfer@su.se. Verifikationer verification@su.se . Telefontid Tisdag och torsdag 10.00-11.00 Telefon: 08-16 10 85 . Mottagning endast efter tidsbokning Boka tid via telefon eller e-post. Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B, intill Södra huset En ekonomie kandidatexamen avläggs efter tre års heltidstudier (180 högskolepoäng) [3] på ekonomprogrammet vid ett universitet eller högskola. Lärosäten som kräver höga antagningspoäng [4] [5] [6] inom ekonomi är bland andra: Handelshögskolan, [2] Uppsala Universitet [7] och Lunds universitet. [8 Kandidatprogrammet i ekonomi är 180 högskolepoäng, vilket är tre års heltidsstudier. Om du läser tre år får du en kandidatexamen, denna kan inriktas mot antingen företagsekonomi eller nationalekonomi. En kandidatexamen är en grundexamen, det vill säga den lägsta examensnivån inom akademin

Kandidatprogram i ekonomi och IT - Företagsekonomiska

Programmet leder till en ekonomie kandidatexamen (Bachelor of Science in Business and Economics) med företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik som huvudområde. I en ekonomie kandidatexamen är kurser om 30 hp i företagsekonomi, 30 hp i nationalekonomi och 15 hp i statistik obligatoriska Här hittar du information om vad som skiljer de olika typerna av examen som finns på Sveriges högskolor och universitet. Magisterexamen och masterexamen behandlas endast kort här då ytterligare information finns på sidan med magister- och masterprogram.Men låt oss först börja med skillnaden mellan generell examen och yrkesexamen För att uppfylla kraven för en kandidatexamen ska du ha slutförda kurser om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. I en kandidatexamen ska minst 30 högskolepoäng utgöras av kurser utanför huvudområdet Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 hp där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet som kan vara antingen företagsekonomi eller nationalekonomi, inklusive ett självständigt arbete på 15 hp inom huvudområdet

Teologie kandidatexamen (teol. kand.) omfattade fyra års heltidsstudier, och juris kandidatexamen (jur. kand.) fyra och ett halvt år. Dessa examina var yrkesexamina anpassade till de kursfordringar som fanns för prästyrket respektive för domare , åklagare , advokater samt vissa tjänster inom Kronofogdemyndigheten Det finns två olika examina om du väljer att läsa Företagsekonomi som huvudområde: Filosofie kandidatexamen, 180 hp. Ekonomie kandidatexamen, 180 hp. Det finns även möjlighet att läsa vidare till en Ekonomie magisterexamen, 60 hp Ekonomie kandidatexamen. Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet. Kurser från både 1993 och 2007 års studieordning kan ingå. Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in Business and Economics Ansökan om examen. Efter avslutade studier ansöker man om sin examen från Examensavdelningen vid Lunds universitet, och de kan också ge ytterligare information vid behov. För en kandidatexamen med nationalekonomi som huvudämne krävs 180 högskolepoäng (hp) varav minst 90 hp inom nationalekonomi enligt följande: - 30 hp grundkurs

Vid Uppsala universitet måste kandidatexamen förutom huvudområde även omfatta ett biområde om lägst 30 högskolepoäng. En kandidatexamen får, förutom kurser på grundnivå, bestå av kurser på avancerad nivå omfattande högst 60 högskolepoäng. Observera att specifika krav gäller för politices kandidatexamen och ekonomie kandidatexamen Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 hp och utfärdas med något av följande huvudområden: Företagsekonomi; Nationalekonomi; I det huvudområde som du valt ska du ha minst 90 hp, inklusive ett självständigt arbete på 15 hp. Oavsett vilket huvudområde du väljer måste du ha minst 30 hp i både företagsekonomi och nationalekonomi Högskoleexamen är den lägsta graden utav examina. Både högskoleexamen och kandidatexamen räknas som generell examen men skillnaden är alltså att högskoleexamen är på en lägre nivå än kandidatexamen, som är ett år - eller 60 högskolepoäng - längre

Utbildningsplan för Kandidatprogram i företagsekonomi Bachelor's Programme in Business Administration 180.0 Högskolepoäng 180.0 ECTS credits Programkod: SFEKK Gäller från: HT 2017 Fastställd: 2011-10-12 Ändrad: 2017-02-21 Värdinstitution: Företagsekonomiska institutionen Beslu Kandidatprogrammet i ekonomi passar dig som är intresserad av ett framgångsrikt yrkesliv inom svenskt och internationellt näringsliv och förvaltning. Du läser kurser som ingår i klassiska ekonomutbildningar tillsammans med våra programspecifika kurser där du får öva på att praktiskt tillämpa dina kunskaper i företags- och nationalekonomi Ekonomie kandidatprogram (180 hp) på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av de mest attraktiva ekonomutbildningarna i Norden. Utbildningens mål Under... Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Göteborg Ekonomie kandidatexamen. Ekonomie kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng (3 år). Examen ska innefatta ett huvudområde med fördjupade studier om minst 90 högskolepoäng och ett biområde om minst 30 högskolepoäng. I huvudområdet ska ingå ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng Så fungerar ekonomutbildningen. Om du vill läsa ekonomi, har du mer än hundra ekonomprogram med olika inriktningar att välja på i Sverige. Här redogör vi för hur ekonomutbildningen är uppbyggd, vilka olika examina det finns och vilka vägar du kan ta till examen

Utbildning - Företagsekonomiska institutione

Studera ekonomi i Malaysia! Ta chansen att studera utomlands i Malaysia! Om du är ute för en karriär inom ekonomiyrket är detta en utmärkt utbildning. Kursen (Bachelor of Business) utvecklar dig till att bli en innovativ framtida business-ledare med goda kunskaper i entreprenörskap. Beroende på. För att få utfärdat en magisterexamen ställs krav på en avlagd kandidatexamen om 180 högskolepoäng. Examensfordringar för examen i företagsekonomi. Examensfordringar för ekonomie- respektive filosofie magisterexamen följer utbildningsplanen för respektive magister- och masterprogram Kandidatexamen i ekonomi, på Edinboro University , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick

Ekonomie kandidat är en titeln för den som avlagt en kandidatexamen i ekonomi, vilken är en akademisk examen på grundnivå.Denna utbildning innefattar både företagsekonomi och nationalekonomi.Den engelska benämningen på examen är Degree of Bachelor of Science in Business Administration and Economics. [1] [2]Sverige. En ekonomie kandidatexamen avläggs efter tre års heltidstudier (180. På ekonomistudenten.se hittar du matnyttig information om olika utbildningar inom ekonomisektorn: vilka skolor är bäst rankade/bäst ansedda i Sverige och utomlands, vilka olika inriktningar finns det, vad krävs för att bli antagen och vad blir man rent praktiskt av att plugga ekonomi Kandidatprogrammet i ekonomi är vanligtvis 180 hp, vilket innebär tre års heltidsstudier. Om du läser tre år får du en kandidatexamen, denna kan inriktas mot antingen företagsekonomi eller nationalekonomi. En kandidatexamen är en grundexamen, dvs. den lägsta examensnivån inom akademin Kandidatexamen kan annars ha diverse olika inriktningar och kan uppnås via ett program eller via studier, ihopsatta av fristående kurser. *** Ovan finner du de allmänna definitioner. Men de detaljerna om just de utbildningar som du nämner i din fråga besvaras bäst av personal som jobbar på just de utbildningar Filosofie kandidatexamen med huvudområde ekonomi och samhälle. Bachelor of Science with a major in Economy and Society. Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet A4). Utbildningsplan Ladda ner utbildningsplan (PDF

Kandidatprogram i matematik och ekonomi - Stockholms

Kandidatexamen. Kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng (3 år) varav minst 90 högskolepoäng ska utgöras av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet för utbildningen. Studierna inom huvudområdet ska inkludera ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng Ekonomie kandidatexamen 180 hp. Bachelor of Science in Business and Economics. Obligatoriska kurser med något av ämnena ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi eller statistik som huvudområde: 90 hp i huvudområdet, varav 30 hp på C-nivå inklusive examensarbete om 15 hp Kandidatexamen i pedagogik. En kandidatexamen i pedagogik omfattar 180 hp (dvs. tre års heltidsstudier) med 90 hp i fördjupning i huvudområdet pedagogik och 90 hp valfria kurser (valfria kurser får innefatta sammanlagt max 30 högskolepoäng på avancerad nivå) Jag började läsa på programmet Ekonomi, Teknik och Design på Södertörn. Efter ett år insåg jag att det var ekonomi på programmet som jag tyckte var allra roligast. Därför bestämde jag mig för att hoppa av programmet för att läsa fristående kurser och själv plocka ihop till min kandidatexamen

Henrik Arnstad: ”Jag har uppdaterat min CV” - Nyheter Idag

Därefter väljer du ett av de här huvudämnena: pedagogik, psykologi eller sociologi som du tar en kandidatexamen i. Dessutom ingår kurser i ekonomi och juridik. PAO-programmet leder fram till en kandidatexamen i valt huvudämne med inriktning mot personal, arbete och organisation Här hittar du utbildningar som matchar sökningen Ekonomi, Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc). Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information Kandidatexamen i ekonomi, på Earlham College , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick En tolk arbetar med muntlig kommunikation. Det finns olika typer av tolkar: En konferenstolk arbetar inom internationella organisationer, främst EU.; En tolk inom offentlig sektor arbetar vid myndighetskontakter.; En teckenspråkstolk tolkar till exempel mellan talad svenska och svenskt teckenspråk.; Arbetet som tolk är både stimulerande och varierande, men kan även vara stressigt och.

Kandidatexamen i internationell ekonomi. Schiller International University. Bli expert på ekonomisk teori och politik och bygg din karriär inom internationell ekonomi, regering eller näringsliv genom att skapa... Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Distans Läs ekonomi i San Francisco! SFSU har bra rykte för sin höga kvalité inom Business-studier - och ett bra pris dessutom. Du får en riktigt bra utbildning för pengarna. Deras Bachelor of Business kan inriktas på flera olika inriktningar såsom Business Administration, Marketing och Management med f.. 28. Magisterexamen ekonomi 29. Socionom 30. Landskapsarkitekt 31. Studie-/yrkesvägledare 32. Juris kandidatexamen 33. Civilingenjör teknisk fysisk 34. Biomedicinsk analytiker 35. Social omsorg 36. Civilingenjör kemi 37. Psykolog 38. Gymnasielärare, allmän 39. Magisterexamen teknik 40. Kandidatexamen ekonomi 41. Agronom/lantmästare 42. Ekonomi, Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) i Göteborg Här hittar du utbildningar som matchar sökningen Ekonomi, Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) i Göteborg. Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information Gå igenom listan för att hitta en distansutbildning som passar just dig. Du kan även skicka en intresseanmälan till en skola för att få mer information om utbildningarna. Passa även på att jämföra distansutbildningar och läs recensioner från tidigare studenter! Ekonomi, Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)

Examen - Stockholms universite

En ekonomie kandidatexamen öppnar upp många dörrar för fortsatta studier eller intressanta jobb utomlands. Det här är helt enkelt programmet för dig som vill ha karriärmöjligheter efter examen. Beroende av vilket huvudområde du väljer, kan du läsa stora delar av utbildningen på engelska Kandidatexamen i ekonomi, på University of Lincoln , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick

Ekonomiprogrammet är utbildningen för dig som är intresserad av företagsekonomi eller nationalekonomi. Du kan antingen utforma det som ett klassiskt ekonomiprogram eller genom valbara kurser skapa en egendesignad utbildning utifrån dina intressen Ekonomprogrammet avslutat med kandidatexamen (120 poäng) Nivå Termin Ämnen Basnivån 3 terminer (60 poäng) 1 Ekonomiintroduktion/Ekonomi och samhälle 10 p, Ekonomisk statistik 10 p 2 Företagsekonomi 1-20 p 3 Nationalekonomi 1-20 p Profilnivå 3 terminer (60 poäng) 4-6 Studier i huvudämnet och biämnen varvas

Politices kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) och utfärdas med något av följande huvudområden: nationalekonomi statsvetenskap samhällsgeografi I det huvudområde du har valt ska du ha minst 90 hp inklusive ett examensarbete om minst 15 hp. För examen krävs också 30 hp i både nationalekonomi och statsvetenskap. Dessutom krävs antingen 30 hp i något av ämnena. Offentlig ekonomi och hälso- och arbetsmarknadsekonomi; Ange alltid en reservkurs. Poängen räknas inte in i din ekonomie kandidatexamen, men när du slutfört kursen får du ett diplom som stärker din utbildningsprofil. Läs mer om kursen i projektutveckling Studera en kandidatexamen - ekonomi De Montfort University är bland annat kända för sina Business utbildningar (International First Year - Business Management) och har fler är 15 olika inriktningar att välja bland. Något som utmärker Business fakulteten på De Montfort University är att du har ti.. En kandidatexamen på grundnivå omfattar 180 högskolepoäng (hp) varav minst 90 hp ska utgöras av ett huvudområde, inklusive ett examensarbete om 15 hp på kandidatnivå. På Ekonomihögskolan erbjuder vi fristående kurser som möjliggör för en kandidatexamen inom huvudområdet företagsekonomi När ni läst ett visst antal poäng inom programmet går det att ta ut en kandidatexamen med industriell ekonomi som huvudämne. Denna examen kräver: 90 hp kurser i industriell ekonomi, varav 30 hp på c-nivå inklusive självständigt arbete. 90 hp kurser i andra ämnen

Ekonomi, Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) i USA Här hittar du utbildningar som matchar sökningen Ekonomi, Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) i USA. Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen. Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument Kandidatprogrammet i kemi ger dig en bred kompetens inom kemins alla områden. Du lär dig hur atomer och molekyler samverkar med varandra och reagerar till nya molekyler och nya material. Du utvecklar även andra viktiga kompetenser som till exempel analytiskt tänkande, noggrannhet och kommunikation. Utbildningen är starkt knuten till aktuell forskning och har stort fokus på experimentella. Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg. Inom huvudområdet ska minst 15 hp utgöras av ett självständigt arbete. För utbildningar vid.

Ekonomutbildningen leder till en kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Utbildningen omfattar tre års studier på grundläggande nivå. Utbildningen ger dig en bredd inom området ekonomi och ett djup inom vald företagsekonomisk inriktning: management, marknadsföring eller redovisning Kandidat företagsekonomi su. Kandidatprogram i företagsekonomi stockholms universitet business school. Programmet förbereder dig för ett självständigt, ansvarsfullt och utvecklande arbete och ger dig meriterade kunskaper i företagsledning, ekonomisk analys, finansiering, redovisning och marknadsföring Kandidatexamen (Ekonomie) 180 hp och sedan Företagsekonomi som huvudområde om du. Han läser ekonomi kandidat med inriktning nationalekonomi och är ordförande i Ekonomsektionen. Den treåriga utbildningen leder till en ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi. Du söker programmet med studieort Luleå, eller med studieort Skellefteå

Teknologie kandidat 180 hp. KTH:s kandidatprogram är anpassat till den internationella utbildningsstrukturen där kandidatexamen eller Bachelor's Degree är väletablerat världen över Med en ekonomie kandidatexamen från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har du även goda möjligheter att läsa vidare på ett masterprogram inom det ekonomiska och samhällsvetenskapliga området vid andra universitet - i Sverige eller utomlands Utbildningen Management med IT förenar ekonomi och IT och leder till dubbel kandidatexamen i huvudområdena företagsekonomi och informatik. Denna dubbla kompetens efterfrågas i många branscher idag - både i privata företag och inom offentlig sektor. Genom att behärska en kombination av management och IT står du väl rustad att verka i en modern organisation Distansutbildningarna ges på webben och är därför betydligt mer flexibla i tid, rum och studietakt än övriga kurser. Dessa utbildningar kan vara ett bra alternativ för dig som inte har möjlighet att delta i våra utbildningar på plats. Kanske vill du läsa något vid sidan om arbetet eller komplettera dina studier vid ett annat lärosäte med att plugga på distans. Leta bland våra.

Kandidatexamen i internationell ekonomi och finans, på University Bocconi , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick Kandidatexamen. För att kunna ta ut en kandidatexamen genom att läsa fristående kurser behöver du läsa totalt 180 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Minst 90 hp av dessa ska vara inom ett ämne, ett så kallat huvudområde. Resterande kurser, 90 hp, kan du välja fritt ur hela fristående kursutbudet vid LiU Ämnet kan också vara huvudämne i kandidatexamen, utan att du följt något program. Då läser du fristående kurser om 180 hp där minst 90 hp består av kurser i nationalekonomi. Om du vill fortsätta läsa på avancerad nivå kan du efter du tagit din kandidatexamen söka in på vårt masterprogram för att skaffa dig en masterexamen

Ekonomer behövs i alla organisationer - både i företag och i offentlig förvaltning. I Dalarna finns en stark efterfrågan på dig som gått en ekonomutbildning. Ekonomprogrammet ger dig en bred utbildning med många framtida och spännande karriärmöjligheter, till exempel marknadschef eller revisor Gå igenom listan för att hitta en distansutbildning som passar just dig. Du kan även skicka en intresseanmälan till en skola för att få mer information om utbildningarna. Passa även på att jämföra distansutbildningar och läs recensioner från tidigare studenter! Psykologi, Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) För teknologie kandidatexamen, huvudområde Industriell ekonomi, ska studenten - visa kunskaper i matematik i sådan omfattning som fordras för att förstå och kunna tillämpa de matematiska grunderna för huvudområdet Industriell ekonomi

Företagsekonomiska institutione

Examensregler - Stockholms universite

Ekonomie kandidat - Wikipedi

Inloggningsproblem? Har du som student problem med att logga in i Athena? Vid terminsstart kan det uppstå fördröjningar pga hög belastning. Det kan ta ett dygn efter registrering samt aktivering av universitetskonto innan det går att logga in i Athena Andra program kombinerar ekonomi med ett annat område som hälsoekonomi, industriell ekonomi och textilekonomi. Utbildningskraven för att bli auktoriserad revisor ändrades 2018. För att bli auktoriserad revisor krävs att du genomfört en teoretisk och praktisk utbildning på totalt sex år samt därefter avlägger prov för revisorsexamen

De tio vanligaste frågorna Civilekonomern

 1. Kandidatexamen. För dig som började läsa efter 2007 gäller 2007 års examensordning, vilket innebär att du endast får ha 180 hp i en kandidatexamen.Eventuella övriga kurser du läst som inte kan tas med i ens examen kan dokumenteras genom Ladokintyg, vilket du själv kan skriva ut från Studentportalen
 2. Företagsekonomi ingår som huvudområde i bland annat för kandidatexamen i Ekonomprogrammet och i utbildningar som leder till magisterexamen. Ämnet kan även läsas som fristående kurser. Företagsekonomi kombineras ofta med andra huvudområden som teknik, beteendevetenskap eller juridik och utgör då ett värdefullt kompletterande ämne
 3. Filosofie kandidat (förkortat FK eller fil.kand.; latin: artium baccalaureus eller baccalaureus artium, förkortat A.B. eller, särskilt i engelskspråkig text, B.A.) är en akademisk titel som kan användas av den som avlagt kandidatexamen vid högskola eller universitet efter studier inom den (förutvarande) filosofiska fakulteten, det vill säga humanistisk, samhällsvetenskaplig och.

Ekonomie kandidatprogram 2021/2022 - Uppsala universite

Dessa kurser vänder sig till dig som har en äldre yrkesutbildning och vill komplettera till en kandidatexamen. Observera att vissa kurser endast ges vartannat år. Kurser för komplettering till kandidatexamen 2021-2022. Kompletterande kurs för kandidatexamen i fysioterapi 259 lediga jobb inom sökningen kandidatexamen från alla jobbmarknader i Sverige. Sök och hitta drömjobbet nu Du kan ta en kandidatexamen i våra språk enligt följande: Ryska Du ska ha läst Ryska I, 30 hp, Ryska II, 30 hp och Ryska III, 30 hp. Därefter antingen Ryska, kandidatkurs, 30 hp, eller Examensarbete i ryska för kandidatexamen, 15 hp. Polsk

Olika typer av examen - Utbildningssida

Masterexamen är en svensk akademisk examen som uppnås efter fullgörande av 120 högskolepoäng (motsvarande två års heltidsstudier) på avancerad nivå.Den engelska översättningen av masterexamen är Degree of Master (Two Years).. En tvåårig masterexamen infördes i Högskoleförordningen från 1 juli 2007 som en påbyggnad på en kandidatexamen eller annan treårig examen på. Svenskar är internationellt sett sena med att ta ut sin första examen från universitet och högskola. Genomsnittsåldern för att ta ut en kandidatexamen i Sverige är 28 år, vilket är bland den högsta examensåldern i OECD. Ett sent inträde på arbetsmarknaden kan få konsekvenser för både den enskilda individen och för samhället i stort Du kan även ta ut en kandidatexamen efter tre år. Under utbildningens fjärde år specialiserar du dig ytterligare med kurser på avancerad nivå. Inom företagsekonomi väljer du mellan ekonomistyrning, företagsstrategi och marknadsföring, redovisning eller finansiell ekonomi Utbildningen inom internationell ekonomi öppnar dörrar till spännande och utvecklande arbeten i Sverige och andra länder. Efter din kandidatexamen kan du fördjupa din kompetens genom att studera vidare på avancerad nivå. Utbildningens innehåll

Högskole- kandidat- magister- master- och yrkesexamen HKR

Examensbevisets innehåll. Högskolan i Gävle utfärdar digitala examensbevis. Bevisen är direkt verifierbara via Internet. I examensbeviset framgår det vilken examen som har utfärdats, vilka kurser som ingår, vilket betyg du fått på kurserna och vilket datum de avslutades Ekonomi och juridik i en spännande förening Efter kandidatexamen är du väl förberedd för fortsatta studier på avancerad nivå. Du kan söka till vårt masterprogram som leder till en affärsjuridisk masterexamen. Har du frågor om programmet, kontakta oss. Kontakt

Kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde

Industriell ekonomi, 22,5 hp Genom tre kurser skapas en god bas inom ämnesområdet industriell ekonomi. I Introduktion till industriell ekonomi 9 hp, lär du dig de mest grundläggande begreppen och metoderna inom ämnesområdet samtidigt som du också får en introduktion till akademiska studier Finansmarknader och finansiell ekonomi Ekonomie kandidatexamen. Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi alternativt nationalekonomi översatt till Degree of Bachelor of Science with a major in Business Administration or Economics. Podd om studentlivet Teknologie Kandidatexamen - Huvudområde; Industriell ekonomi. 180 Högskolepoäng, Examen på grundnivå Utbildning. Teknologie kandidatexamen, huvudområde industriell ekonomi. Vill du veta mer om examen? I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För. Jag tycker absolut du ska välja att läsa kandidatexamen inom ekonomi, för det är jättebra arbetsmarknad även nu under lågkonjunkturen ekonomer behövs alltid, och när man söker jobb så kommer man ofta på intervju i alla fall. Det är brist på ekonomer verkar det som 32 lediga jobb som Nyutexaminerad Ekonomi på Indeed.com. Ansök till Anläggningsingenjör Byggingenjör, Revisorsassistent Start Augusti, Nyutexaminerad Finansbranschen med mera

Skillnaden mellan civilekonom och kandidat ekonomi + master? Civilekonom är ju 4 år, kandidat i ekonomi + master är 5 år om jag minns rätt Kandidatexamen. Examen på avancerad nivå. Yrkesexamen: Specialistsjuksköterskeexamen Examen inom lärarutbildning. Generell examen: Magisterexamen Masterexamen. Examen på forskarnivå. Licentiatexamen Doktorsexamen. Huvudområden. Högskolan Väst har fastställt ett antal huvudområden som kan ligga till grund för din examen Kandidatexamen i ekonomi från Högskolan i Halmstad. Masterexamen i ekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Tidigare verksam inom bankbranschen. Quantitative PM Patrik Karlsson, PhD. Patrik har bred erfarenhet från ett diverse banker i Europa, med fokus på derivat- och algoritmisk handel Kandidatprogram i Socialantropologi 180 hp, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universite När du läser IT-design: affärssystem och ekonomi finns möjlighet att förlägga en termin (5: e) utomlands till ett universitet som har utbytesavtal med Karlstads universitet. Med en utlandstermin vidareutvecklar du den kompetens och kunskap som du bygger upp under utbildningen, förbättrar dina färdigheter i kommunikation och interkulturella frågor och blir kanske inspirerad att. Ekonomie kandidatexamen 180hp; huvudområde 90hp. övriga kurser 90hp. Kandidatprogram i huvudområdet om totalt 180 hp. eller Huvudområdet inom företagsekonomi eller nationalekonomi, med successiv fördjupning, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp

 • Sims 4 University degrees.
 • William t. jenkins.
 • Huawei Nova 3 Price in Sri Lanka.
 • Vrelo bombing.
 • Fanny Ardant quotes.
 • Volvo D5 2005.
 • Uppfostra katt.
 • Take guy Out Thailand season 4 Dailymotion.
 • OV Trauer.
 • Gehalt Verkäuferin.
 • Chinese submachine gun.
 • Paradisäpple blommor.
 • MotoGP 2017 final standings.
 • ITIL Service Strategy Questions and answers.
 • DIPG progression to death.
 • T ford 1908.
 • Myggnätsdörr Kabe.
 • M 150 energy drink side effects.
 • Reptiler Göteborg.
 • Download goofy messenger.
 • Hdmi kabel hifi klubben.
 • WordPress calendar.
 • Tidskrift exempel.
 • US Open vinnare Golf.
 • Synas på Google gratis.
 • Regel 34x70.
 • Spotify playlist analyzer.
 • Sandrapunzel.
 • Nova 100 Flashback.
 • Smeg Brödrost krom.
 • Franska märkeskläder.
 • Homogenisering definition.
 • Subaru XV diesel problem.
 • Roliga finska ord.
 • Minnesluckor hjärnskada.
 • My Summer Car repairing parts.
 • Tour de France 2015 Etappen.
 • Foyer.
 • Vad är en älv.
 • Importera chatt WhatsApp.
 • Chappie 2.