Home

Studiebidrag i Danmark

Danskt studiestöd (SU) Nordiskt samarbet

 1. Här hittar du information om danska statens studiestöd. I Danmark kan studerande få ekonomiskt stöd, så kallat SU, under studietiden. SU består av ett SU-stipendium och ett frivilligt SU-lån. SU-stipendiet behöver inte betalas tillbaka, medan SU-lånet ska betalas tillbaka efter avslutad utbildning
 2. SU ges normalt endast till danska medborgare, men om du är svensk medborgare och väljer att flytta till Danmark i samband med din danska utbildning kan du, i vissa särskilda fall, ha rätt till danskt studiestöd. Det kan vara om du till exempel har bott eller arbetat i Danmark tidligare, eller om du är gift med en dansk medborgare
 3. En dansk universitetsstudent kan få 5 700 kronor i månaden i studiebidrag, utan återbetalningskrav. Få studenter i Danmark tar studielån. Bidraget kan man få i fem år, tolv månader om året. Det..
 4. bidrag och studielån Du kan ansöka om studiemedel när du ska studera utomlands på eftergymnasial nivå. Studiemedel består av bidrag och lån. Du som är över 20 år kan även ansöka om studiemedel för studier på gymnasienivå, till exempel språkkurser
 5. SU (danskt studiebidrag) Reseavdrag (längre/kortare till nytt jobb t.ex.) Avdrag för räntor; Köp av bostad; Försäljning av bostad; Uppstart av företag; Skilsmässa och skatt; Om du går in och rättar i din forskudsopgørelse ska du ändra beloppen för hela 2022
 6. istrerar, beslutar om och betalar ut barnbidrag i Danmark, men du kan besöka ditt lokala borgerservice-kontor i den kommun du jobbar i och få hjälp med att fylla i ansökan och ställa frågor om bidraget

Huvudregeln är att man ska vara bosatt i Sverige för att ha rätt till studiebidrag från CSN. Det finns dock ett flertal undantag till detta. Med tanke på att du fortfarande studerar inom EU (Sverige) och är samhällsintegrerad genom dina studier i Sverige kommer du att erhålla studiemedel även om du skulle flytta till Köpenhamn Öresundsavtalet (2003 års avtal mellan Sverige och Danmark) Artikel 1 Personer som omfattas av avtalet. Artikel 2 Skatter som omfattas av avtalet. Artikel 3 Allmänna definitioner. Artikel 4 Hemvist. Artikel 5 Fast driftställe. Artikel 6 Inkomst av fast egendom. Artikel 7 Inkomst av rörelse Studiebidraget är 1 250 kronor i månaden och betalas vanligtvis ut under tio månader, från september till juni. Utbetalningen i juni är som en extra utbetalning. Om din studietid är kortare än nio månader under ett läsår, eller om du skulle skolka, är det inte säkert att du får utbetalningen i juni Det finns flera universitet i Danmark som erbjuder läkarutbildningar.Det är kostnadsfritt för svenska studenter att studera i Danmark. Du har rätt till studiemedel i Sverige när du studerar i..

Statens Uddannelsesstøtte i Danmark (SU) Folkpensionsanstalten i Finland (FPA) Menntasjóður námsmanna på Island. Lånekassen i Norge. Centrala studiestödsnämnden i Sverige (CSN) Studiestödet till högre utbildning består av två olika typer av studiemedel: studiebidrag och studielån Du ansöker om studiestöd på Dina sidor på lanekassen.no. Observera att du måste ha lagligt uppehåll, norskt födelsenummer, norskt bankkonto och vara antagen till en utbildning innan du kan ansöka. Sista ansökningsdatum för studiestöd är den 15 november för studier på hösten och den 15 mars för studier på våren Information för dig som är arbetslös, förälder eller utländsk medborgare, eller har en funktionsnedsättning. Även information om att betala tillbaka, studera på utbildning i Sverige eller utomlands, vänta på beslut eller pengar samt ändringar och händelser du behöver anmäla Kontonummer för dina utbetalningar från CSN. Om du byter bank eller vill anmäla kontonummer så behöver du anmäla ditt kontonummer till Swedbanks kontoregister Det är kostnadsfritt för svenska studenter att plugga i Danmark. Du har rätt till studiemedel i Sverige och kan få studiebidrag och ta studielån för levnadskostnader. Studera i Danmark

Av besluten framgår att NS i och för sig har rätt till studiebidrag men att CSN behöver besked från Försäkringskassan i frågan om eventuell samordning ska ske med förmåner från Danmark innan något bidrag kan betalas ut. Kort om studiestödssystemet. Studiestöd kan utgå som bl.a. studiehjälp och studiemedel - Studiemedlen räcker inte. Därför behöver de flesta studenter extrapengar. Det är lättare att få extrajobb i Danmark Denmark proper, which is the southernmost of the Scandinavian countries, consists of a peninsula, Jutland, and an archipelago of 443 named islands.. Det finns flera olika bidrag för studier på gymnasiet, bland annat studiebidrag. Studiebidrag får alla som har fyllt 16 år och går på gymnasiet En studerande som vill ha studiebidrag för att hen läser utomlands behöver ansöka om studiebidraget inom en viss tid. För att få studiebidrag för ett läsår behöver den studerande ha kommit in med sin ansökan till CSN senast den 30 juni samma läsår. 3

Swami sivananda zitate | böcker av kända författare - låga

Studiemedel från CSN - när du studerar i Danmar

Efter Skatteministeriets opfattelse finder artikel 20 anvendelse på de svenske studiebidrag, selvom den studerende m.v. har indtægtsgivende arbejde i Danmark ved siden af studierne. Den løn, der optjenes ved arbejdet er ikke omfattet af artikel 20, men vil som hovedregel være omfattet af artikel 15, hvilket normalt medfører, at Danmark har beskatningsretten til lønnen Matchhjälte och nio mål i sin mästerskapsdebut. Då byter Linnéa Torstensson studiebidrag och spel i elitserien mot en miljon om året i danska ligan Det studiestöd som högskolestuderande i Finland får är 200 - 400 euro mindre per månad än i de övriga nordiska länderna. Också inkomstgränserna för den som beviljas studiestöd är. Den förra borgerliga regeringen införde krav på bosättning i minst två år i Danmark de senaste tio åren, för att få danskt studiebidrag. Men i februari kom en dom i EU-domstolen, där. Runt 44 procent hade fått ett särskilt danskt bidrag som motiveras med att man har svårt att försörja sig och cirka 43 procent har tagit emot studiebidrag. En dryg tredjedel av alla terrorister bosatta i Danmark, som reste till IS i Mellanöstern, har nu återvänt till Danmark. Christopher Jarnval

Danskt studiestöd skärs ned - Sydsvenska

För utbildning i Danmark, Finland, Island eller Norge som inte är ställd under statlig tillsyn utgår inte studiehjälp. Om det finns särskilda skäl, får studiehjälp beviljas även om utbildningen är kortare än tre månader. Förordning (1993:870) Studiebidrag. Det finns inget offentligt studiebidrag. Studenter från regioner utanför Reykjaviksområdet som på grund av studierna inte kan bo på hemorten kan dock få ett så kallat utjämningsbidrag. Ved Stranden 18, 1061 København K, Danmark.

Varannan terrorresenär i Danmark har fått bidrag Totalt handlar det om 84 personer av de 150 personer som lämnat landet sedan 2012 som fått pengar från staten. Bidraget har delats ut antingen på grund av att man haft svårt att försörja sig eller som studiebidrag, skriver TV2 Inte mindre än en tredjedel av de arbetssökande i Sverige är studerande, där studerande till skillnad från i Danmark inte får studiebidrag under sommarmånaderna, och det är därför mycket vanligt att ha ett sommarjobb. Ytterligare cirka en tredjedel av de arbetssökande är födda utanför Europa och arbetslösheten stiger för denna. studiepenning (studiebidrag) studielån med statsborgen. Du ansöker om studiestöd i Finland hos FPA. Om du studerar och bor i Finland kan du från och med den 1 augusti 2017 få allmänt bostadsbidrag. I vissa fall ingår även bostadstillägg i studiestödet. Mer information får du hos FPA

Utlandsstudier med studiemedel - bidrag och studielån - CS

Forskudsopgørelsen för 2020 - online hos SKA

Företag och arbete i Danmark. Företag och arbete i Norge. Företag och arbete i Finland. Knapp Arbeta på fartyg och färjor. Knapp Sjöinkomst. Bosatt utomlands. Inkomst på utländskt fartyg. Preliminär skatt, jämkning och avdrag. Resor och ökade levnadskostnader. Knapp Lön från utländska arbetsgivare Fler poliser, en ny nationell utredningsenhet och en polisgaranti vid inbrott. Det är några av punkterna i ett nytt polisavtal som flyttar resurser från Rigspolitiet i Köpenhamn ut till 20 nya närpolisstationer i Danmark. Alla Folketingets partier förutom Venstre och Alternativet står bakom avtalet. Ett brett politiskt avtal som säkrar polisens och åklagarmyndighetens finansiering.

Löftet att göra Danmark mindre attraktivt för flyktingar som söker skydd från krigshärdar och förtryck infriades samma vecka som regeringen blev blå. Men mycket färre bidragskronor får. Hur mycket CSN kan jag få, kan jag jobba samtidigt, och när måste jag betala tillbaka? Vi har svaren på de vanligaste frågorna om CSN

Svenskt eller danskt barnbidrag - om du jobbar i Danmar

 1. Tro och Solidaritet största hotet mot svenska muslimer. 1620 Sara Kukka-Salam, ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, menar att Liberalerna idag utgör ett hot mot svenska muslimer. Men historien vittnar om ett omvänt förhållande. På alla de orter där Tro och Solidaritet samarbetat med det Muslimska brödraskapet har det resulterat i att områdena hamnat på polisens.
 2. st ett år
 3. Av CSN kan du söka studiebidrag om ca 720 kronor i veckan, men också om extra stora lån anpassade för utlandsstudier. Det är inte bara svenskar som åker till Danmark för att studera utan hit kommer mängder av internationella studenter från hela världen

CSN om jag är bosatt utomlands? - Ekonomi - Lawlin

Köbenhavns University, Danmark, 159 10. National University of Singapore, Singapore, 157 Tio mest populära skolorterna - eftergymnasiala studier (antal studerande): 1. London 1497 2. Köpenhamn 803 3. Riga 481 4 CSN studiemedel studielån studiebidrag. Prenumerera Sverige, Danmark, Finland och Malta sticker ut jämfört med övriga länder, för sina låga eller inga avgifter kombinerat med relativt höga studiebidrag. Rapporten omfattar 28 EU-medlemsstater samt Albanien, Bosnien och Hercegovina, Island, Liechtenstein, Makedonien, Montenegro, Norge, Schweiz, Serbien och Turkie Studiebidrag får alla som har fyllt 16 år och går på gymnasiet. Det finns olika bidrag för studier på gymnasiet. Studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg är de vanligaste bidragen Studiebidrag - Råd & fakta om studiebidrag och hur du vet att du fått rätt studiebidrag Vad motsvarar matematik B(i Danmark) för nivå i matematiken i Sverige? Jag vill studera på ett bachelor-program i Danmark som kräver matematik B. Vet ni vad det motsvaras av i Sverige(om det är matematik 2b/3b) eller var jag annars skulle kunna hitta den informationen? Milla SYV: Hej,ställ din fråga till Öresund direkt Utbildningen anordnas av Hagabergs Folkhögskola i Södertälje respektive Solviks Folkhögskola i Kåge med beteckningen Bibelskola. Deltagarna kan därför söka studielån och bidrag via CSN.Bibelskolan löper över hela läsåret och startar måndagen 30 augusti 2021 och sträcker sig fram till slutet av maj 2022

Danskt AM-bidrag - en utländsk inkomstskatt enligt

Genom att utbilda dig förbättrar du dina möjligheter på arbetsmarknaden. En viktig sak under studierna är att ha en bra studentekonomi. Läs mer och få tips I Danmark vill man öka antalet ungdomar som slutför utbildningar och i Tyskland vill man att 40 % av alla ungdomar skall påbörja studier år 2010. hade haft rätt till studiebidrag eftersom det inte fanns någon läroanstalt som erbjöd motsvarande utbildning på rimligt avstånd från föräldrahemmet i Tyskland.. Som familjehem kan du få arvode och omkostnadsersättning. Du ska betala skatt på arvodet men kan göra avdrag för omkostnadsersättningen Handbollens stjärnor flyr Sverige. När publiken sviker - och statusen sjunker - flyttar profilerna utomlands. Kvar finns unga talanger och landslagsspelare som lever på 12 000 kronor i månaden. - Det vi saknar i Sverige är pengar för att kunna behålla de bästa spelarna, säger Ola Månsson, tränare för H65 Höör Danmark har nästan 3 gånger högre studiebidrag än vi har i Sverige. Det här är gjort ganska snabbt så rätta mig gärna, eller kom med dina tankar om saken. Jag tänker att istället för att argumentera att man ska va glad att man får nått eller jämföra med USA, så jämför jag med våra grannländer vilket är betydligt mer relevant imho

Lärarstudentbloggen. Här skriver Lärarförbundet Student om lärarutbildningen och läraryrket. En blogg för dig som är lärarstudent, funderar på att börja studera till lärare eller är allmänt intresserad av frågor som berör Lärarförbundets lärarstudenter Kontrollera 'Utbildning i Tyskland' översättningar till spanska. Titta igenom exempel på Utbildning i Tyskland översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik Utbildning i Tyskland är ett parallellskolsystem där delstaterna har mycket att säga till om. Under 2000-talet har det tyska skolsystemet kritiserats i bland annat PISA-studien, och OECD anser i sin analys att andelen studenter som går vidare till högre studier är för låg delvis beroende på att urvalet sker för tidigt. [1] [2] [ SU ges normalt endast till danska medborgare, men om du är svensk medborgare och väljer att flytta till Danmark i samband med din danska utbildning kan du, i vissa särskilda fall, ha rätt till danskt studiestöd Studiestöd för dig som vill studera i Danmark Danska studenter kan få rätt till ekonomiskt stöd, SU, under studietiden Den danska regeringen vill strama åt flyktingpolitiken ytterligare. Asylsökande ska kunna avvisas redan vid gränsen och inga kvotflyktingar ska tas emot i år. Men det är främst oenighet om skatter, pensioner och studiebidrag som kan leda till nyval ännu i höst

särskilt bidrag och studiebidrag samt extra tillägg till studie-bidrag som familjeförmån. Underhållsstöd räknas också som familjeförmån men bara i EES-länder och i Schweiz. Barnbidrag Din familj har rätt till barnbidrag från Sverige om den ena föräldern arbetar i ett EU/EES-land eller i Schweiz meda Beloppen i Danmark avser atti princip täcka årets tolv månader, även om studieåret normalt är ca nio månader. Beloppen i Norge avser tio månaders studier; i övriga länder nio månader. I alla länder utom Danmark beviljas ett högre belopp till studerande med barn Bor: Flyttar snart till Danmark, Ringkobing på västra Jylland Inkomst: Jag har levt på studiebidrag och kanske fyratusen kronor i månaden från handbollen. Men nu har jag börjat föreläsa. Gåvor och familjerättsliga fång; Lotterivinster och tävlingsvinster Vinster på lotteri som anordnas inom EES är skattefria. Tävlingsvinster kan under vissa förutsättningar vara skattefria. Stipendier Stipendier för mottagarens utbildning och vissa andra stipendier är skattefria.; Räntor och tillägg Räntor och tillägg på återbetald skatt m.m. är skattefria

Bidrag för gymnasiestudier i Sverige - studiebidrag och

Den stora guiden till läkarstudier utomlands Studentum

Ett exempel är ett studiebidrag för barn till väktare som täcker kostnader för skolmaterial eller andra nödvändiga utgifter. Danmark. I samverkan med ett antal kommuner och privata företag i Danmark deltar Securitas i ett mentorprojekt Barnbidrag och studiebidrag minskar din omkostnadsersättning eftersom bidraget täcker merkostnader som är inräknade i omkostnadsersättningen. Du hittar mer information om rekommenderad ersättning på SKR:s webbplat

Question intime a poser a son copain - question intime à

Huvudartikel: Gymnasium. Väljer man gymnasium kan man gå där från det år man fyller 10 och fram till antingen till det år man fyller 18 eller 19, vilket innebär att skoltiden omfattar 12 eller 13 årskurser. Sedan kan man ta examen och fortsätta på universitet Åtgärder. Aktivitetsersättning är en ersättning som du kan få om du är mellan 19 och 29 år och har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta under minst ett år. Under tiden med aktivitetsersättning kan du få stöd och hjälp med att kunna börja arbeta

Svenskt studiestöd Nordiskt samarbet

Norskt studiestöd Nordiskt samarbet

Det kan godt lade sig gøre at tage det danske studiebidrag, SU, med sig til Sverige. Det gælder både, når du bliver optaget på et helt program eller vælger at læse din uddannelse som fritstående kurser. Her skal man blot være opmærksom på, at det kun er muligt at få SU til hele uddannelser. Læs om att søge SU på su.d 44 procent har fått ett särskilt danskt bidrag som motiveras med att man har svårt att försörja sig och 43 procent har tagit emot studiebidrag. En dryg tredjedel av alla danska terrorresenärer har återvänt till Danmark Studiebidrag kan lämnas från och med det kvartal en studerande fyller 16 år till och med vårterminen det år hen fyller 20. Vi vill i sammanhanget lyfta fram en undersökning från Danmark, där kommunernas forskningsenhet (AKF). Du skriver att du är 18 år och planerar att fortsätta studera i ytterligare fyra år. Du beskriver också hur du ekonomiskt inte får det att gå ihop och att du inte ens får studiebidrag att röra dig med. Eftersom du fyllt 18 år kommer du nu att få ditt studiebidrag utbetalt till ditt eget konto och inte till dina föräldrars

Lägre studiebidrag för humaniora. Inlägg av garozzo » tor 30 jun 2011, 14:50 svenskt näringsliv föreslår lägre studiebidrag för studenter som läser humaniora eller konst, för att styra studenterna mot utbildningar som har större chans att ge jobb Vi har konton för in- och utbetalningar. Med ett transaktionskonto kan du få bättre kontroll på hela din ekonomi. Läs om hur du beställer kontoutdrag med mera

Bidrag och lån - ansök eller läs om våra bidrag och lån - CS

Organisationsgraden i Finland och Danmark är också hög, medan procenttalen för Frankrike, Italien och Tyskland är 11 %, 66 % respektive 42 %. Studerande vid universitet och högskolor har rätt till ekonomiskt bistånd av regeringen i form av studiebidrag och studielån Studiebidrag får lämnas bara för sådan utbildning som pågår på heltid under högst 120 veckor. Regeringen bestämmer efter förslag av Centrala studiestöds- nämnden vilka utbildningar som kan ge rätt till studiebidrag enligt första stycket. Centrala studiestödsnämnden skall samråda med Arbetsmarknadsstyrelsen innan förslag lämnas Det här är en argumenterande text som handlar om att motivera skolkande och skoltrötta ungdomar i gymnasieålderna. Genom att ge eleverna lön (studiebidrag) i skolgången baserat på nivån av närvaro så skulle fler stanna i skolan anser författaren betalas studiebidrag. FAQ. Medicinsk informationssökning. Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi

Byter bank eller vill anmäla kontonummer - CS

Hovslagarutbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. ANSÖK HÄR! HOVSLAGARUTBILDNING MED HÖG KVALITET. Hästsportens riksanläggningar Wången, Flyinge och Strömsholm erbjuder en hovslagarutbildning av hög kvalitet. På utbildningen varvar du såväl teori som praktik Sida 2 (59) SAMMANFATTNING Denna rapport belyser resultat av en förstudie som har genomförts under september 2014 - januari 2015. Förstudien handlar om unga som varken arbetar, studerar eller deltar i någon insats, i åldern 16-24 år, bosatta I din deklaration som du får från oss har vi räknat ut vad du ska betala eller få tillbaka. Om du ändrar eller lägger till något i din deklaration, till exempel för att du har sålt en bostad eller aktier, kommer din skatt att ändras

Sveriges regering har satt ett högt övergripande mål i digitaliseringspolitiken; Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. I globala jämförelser betraktas redan Sverige som ett av världens ledande länder när det gäller digitalisering. Enligt OECD är Sverige exempelvis ledande i användningen av digital teknik och har mindre digitala klyftor än. Med ett ungdomskonto kan du som är under 21 sätta in pengar och sköta dina betalningar. Du kan även koppla ett bankkort till kontot. Skaffa Ungdomskonto förlorar sitt studiebidrag. I år var det 25 tusen elever som skolkade så mycket att de blev utan pengar i studiebidrag. Eleverna i Stockholms län och i Skåne skolkar mest. 63 procent av dem som förlorar sitt bidrag är pojkar De t svenska skattesystemet är i stort behov av en reform. Medan höga marginalskatter på arbete gör att det lönar sig sämre för människor att utbilda sig och anstränga sig på jobbet leder kapitalbeskattningen till färre investeringar, att sparande lönar sig sämre och att skuldsättning premieras. Här föreslås en skattereform som skattebefriar de första 10 000 kronorna i. Höstbudgeten är ett gyllene tillfälle för regeringen att uppfylla löftet och förbättra barn och ungas villkor. SSU nöjer sig dock inte med höjt barnbidrag, utan vill även se motsvarande höjning för studiebidrag till gymnasieungdomar. SSU vill se en höjning på minst 100 kr per månad för båda bidragen

Vi använder cookies för att swedbank.se och internetbanken ska fungera på ett bra sätt. Cookies används bland annat för att spara dina inställningar, analysera hur du surfar och anpassa innehåll så att det passar för dig Utredningen har studerat systemen för plikttjänstgöring i Danmark, Finland och Norge. Utredningen anser att det finns goda förutsättningar att utveckla det svenska pliktsystemet så att det även under perioder med en begränsad rekrytering från varje årskull går att upprätthålla respekten för reglerna Studiebidrag är det vanligaste och det kan du få från kvartalet efter det att du fyllt 16 år. om den ska vara skattefri Bor du i Sverige men pendlar till Norge eller Danmark för jobb? Då finns en del att tänka på, både vad gäller socialförsäkringen och skatter Bostadsbidrag till barnfamiljer. Bostadsbidrag är ett stöd för barnfamiljer som behöver hjälp att betala hyra eller månadsavgift för sitt boende Hur mysig är den här synen att vakna till? Godmorgon fredag! Idag ställde jag klockan på 7.45 för att komma upp lite tidigare. Jag har ju semester i från skolan nu tills februari, skal jobba ett par dagar men inte brutalt mycket. Finns ju en del regler där med studiebidrag osv. Vi

Tidigare i veckan dömde Uppsala tingsrätt den av statstelevisionens medarbetare Fredrik Önnevall illegalt införda syriern Abed för brott mot knivlagen. Samhällsnytt har vid flera tillfällen rapporterat om tre aktivistiska medarbetare hos den skattefinansierade public service-aktören som år 2014 smugglade en då påstått 15-årig syrisk yngling från Grekland till Sverige trots.

 • Amber meaning spiritual.
 • Jim Gillette net worth.
 • I Love New York T Shirt Kids.
 • Uppdrag GTA 5.
 • Sea Eagle 385.
 • POCO Öffnungszeiten Bottrop.
 • Ausflugsziele Sachsen für Rentner.
 • Flash St wendel Öffnungszeiten.
 • VILA kundservice.
 • Batman bil leksak.
 • Red City Buses Stockholm.
 • Vandringsresor juli 2020.
 • Tu veux ou tu veux pas Paroles.
 • Limbic brain.
 • Prommegger Chalet.
 • Items once banned by us government.
 • Panda lyrics flow g lyrics.
 • Transportaufträge finden LKW.
 • Wesco kitchen products.
 • Låtar för alt.
 • Ansöka om hemtjänst.
 • Verda stärkelse på tub köpa.
 • Öster Malma karta.
 • Ark ragnarok megatherium spawn.
 • Svenska kyrkan Skövde barn.
 • SATS BASE öppettider.
 • Phoenix tattoo.
 • Xbox game controller for PC.
 • Alma Talent Tietopalvelut.
 • Chamois duk Leaf.
 • Röda öron stress.
 • Wrestler gestorben 2020.
 • Ehemalige deutsche lkw hersteller.
 • Produkte selber herstellen.
 • Doktoranden Wohnung München.
 • O2 Samsung.
 • Game Night Film.
 • Einkünfte aus Nachbarschaftshilfe NRW.
 • Gedichte zum Geburtstag 80.
 • Dodge Charger Blocket.
 • Fun and Dance Zumba.