Home

Kolada RKA

Infektionssjukdomar - Public_www

Kolada Rådet för främjande av kommunala analyser - RK

Nyheter i Kolada Rådet för främjande av - RK

När data publiceras i Kolada Rådet för - RK

 1. Resultaten finns i webbtjänsten Kolada från den 14 december 2020. Brukarundersökningar för flera verksamhetsområde
 2. Rka kolada. Du är alltid välkommen att skicka din fråga till oss om RKA:s arbete eller om databasen Kolada. Du kan kontakta enskild handläggare eller gärna använda mejladressen till vår gemensamma grupp. Gruppmejl: rka@rka.nu. Maria Price Kanslichef 08-452 72 50 0705-91 82 82 maria.price@rka.nu. Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte dett
 3. Kolada - 5 000 nyckeltal för kommunal och regional uppföljning. Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Föreningens uppdrag är att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och landsting genom att tillhandahålla.
 4. RKA - databasen Kolada - YouTube. RKA är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Vårt uppdrag är att underlätta uppföljning och analys.
 5. Här finns samlat publikationer, verktyg och databas som gör en fördjupning i enskilda kommuner och regioner möjlig

Grundkurs Fri sökning i Kolada - RK

Kolada provides a web-service for accessing standardized key performance indicators (KPI) concerning Swedish municipalities and organizational units. The database is created and upheld by RKA This project describes that API and includes examples for accessing it. The kolada database. Within the kolada database there are two different types of data RKA och Kolada Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, är en ideell förening som bildades 2006 i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Vårt uppdrag är att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och regioner. RKA sk • Publicering i Kolada och vägledning - mars 2019 Arbetsformer • Styrgrupp: återkommande avstämningar • Referensgrupp: två-tre träffar (1,5 timme) • Arbetsgrupp: två-tre workshops (halvdagar) • RKA:s kansli: kontinuerligt hela projekttide SWEDEN www.kolada.se Besök: Hornsgatan 15 rka@rka.nu Remissvar beträffande Kommunutredningen I Kommunutredningens slutbetänkande Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget föreslås Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) att få ett utökat uppdrag

 1. Kommunen ska utse en kontaktperson för inmatningen i Kolada. Be ansvarig i din kommun skicka ett mejl till e-postadressen här nedanför för att få inloggningsuppgifter till Kolada. inmatning@kolada.se. Anvisningar för behörighet och inmatning i Kolada (PDF) Ifyllnadsformulär - Gatustatistik 2020 (Excel) Nya Gatustatistik, Kolada
 2. 93. KOLADA, RKA Rådet för främjande av kommunala analyser (2020). Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde. Hämtat maj 2020. 94. Stockholm Stad Äldreförvaltning (2019). PM Dnr 3.1-408/2019). 95. KOLADA, RKA Rådet för främjande av kommunala analyser (2020)
 3. I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan ni följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Här finns underlag för analyser och jämförelser utifrån över 4 500 nyckeltal. I Kolada finns en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i samtliga kommuners och regioners verksamheter. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från de.
 4. RKA har även tagit fram en vägledning som innehåller stöd för användande och tolkning av nyckeltalen. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har varit delaktig i projektet liksom ett 30-tal kommuner. Under nästa år kommer en motsvarande nyckeltalssamling även att finnas tillgänglig för regionernas verksamhetsområden
 5. Tidsplan Kolada. Publicering av statistik från Räkenskapssammandraget i databasen Kolada . Vid nedanstående datum levererar SCB hittills inkomna uppgifter från Räkenskapssammandraget till RKA. RKA publicerar uppgifterna i databasen Kolada antingen samma dag som leverans eller med någon dags fördröjning. 2021-03-02 . 2021-03-16 . 2021-04-0
 6. RKA och Kolada Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Uppdraget är att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och regioner genom att tillhandahålla statistik i en databas - Kolada

RKA är en ideell förening med svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting som medlemmar: www.kolada.se, www.rka.nu. Nyckeltal som spelar roll 3 För att få en effektiv verksamhet i kommuner och landsting behöver man en bra styrning. Rätt använda kan nyckeltal förbättra styrningen RKA fick uppdraget att leda arbetet i samråd med SCB, Agenda 2030-delegationen och ett antal kommuner och landsting. RKA har publicerat ett nyckeltalsurval i databasen Kolada som stöd för arbetet med Agenda 2030. I nyckeltalsurvalet för Agenda 2030 har RKA valt ut ca 50 nyckeltal som har en tydli Tidsplan Kolada. Publicering av statistik från Räkenskapssammandraget i databasen Kolada . Vid nedanstående datum levererar SCB hittills inkomna uppgifter från Räkenskapssammandraget till RKA. RKA publicerar uppgifterna i databasen Kolada antingen samma dag som leverans eller med någon dags fördröjning. 2021-03-02 (endast uppgifter. RKA - Rådet för främjande av kommunala analyser | 60 followers on LinkedIn. Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och.

Start Kunskapsbank Nyheter kolada.se Ny lösning: www.kolada.se. På uppdrag av RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser ) har Hypergene nu levererat en publik lösning. Lösningen innehåller ca 2 200 nyckeltal för kommuner och landsting och finns på www.kolada.se Verktyget hämtar och skapar länkar till respektive kommuns data som redan finns publicerade i Kommun och landstingsdatabasen (Kolada) framtagen av RKA. Informationen kommer ursprungligen från kommunerna men har bearbetats hos ett flertal myndigheter, därefter hämtar och analyser RKA informationen och tar fram nyckeltal Vilka slutsatser kan dras av RKA:s effektivitetsnyckeltal i Kolada? Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) fick 2019 ett uppdrag från finansdepartementet att ta fram nyckeltal i Kolada och en rapport om produktivitet och effektivitet i kommuner och regioner Kolada API. Kolada provides a web-service for accessing standardized key performance indicators (KPI) concerning Swedish municipalities and organizational units. The database is created and upheld by RKA This project describes that API and includes examples for accessing it.. The kolada database. Within the kolada database there are two different types of data RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser (www.rka.nu) är en ideell förening med uppgift att underlätta jämförelser och resultatstyrning för kommuner och landsting. Alla nyckeltal och data finns samlade i vår databas: www.kolada.se RKA:s medlemmar är staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Rådet för främjande av kommunala analyser SKR - RK

I Kolada, RKA (Kommun- och landstingsdatabasen, Rådet för främjande av kommunala analyser) kan de flesta målen följas med en enkel knapptryckning, en jämförelse kan göras med övriga län och inte minst en jämförelse av hur kommunen/regionen själva förflyttar sig över tid Slutligen diskuterar vi de nya nyckeltalen för Agenda 2030 och de globala målen samt de utvecklingsplaner som RKA har kring Kolada. Kursledare. Kursen leds av Camilla Eriksson från Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Vidare medverkar Hans Petersson från KEF. OBS! Ta med egen dator vid denna temadag Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner är föreningens medlemmar. Läs mer om RKA på www.rka.nu. På Botkyrkabyggen följer vi nu med spänning utvecklingen i Kolada avseende Agenda 2030 för Botkyrka kommun

Olofströms kommun i Kolada, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och regioner. Detta utifrån uppgifter som kommuner och regioner lämnar regelbundet om sina verksamheter till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Socialstyrelsen, Statistiska Centralbyrån (SCB), Skolverket osv Del två består av extern data inhämtad från 11 olika källor. Tre av dem är nya. Statistiken kommer från Svenskt Vatten, Kolada RKA, Ekomatcentrum, Håll Sverige rent, Miljöfordon Sverige, SKL Företagsklimat, SCB, Avfall Sverige, Boverket och länsstyrelsens miljömålsenkät, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket

RKA - Rådet för främjande av kommunala analyser LinkedI

 1. Slutligen diskuterar vi de nya nyckeltalen för Agenda 2030 och de globala målen samt de utvecklingsplaner som RKA har kring Kolada. Kursledare. Kursen leds av Camilla Eriksson från Rådet för kommunala analyser (RKA). Vidare medverkar Ingela Karlsson från KEF. OBS! Ta med egen dator vid denna temadag
 2. Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) {count: 4, values: [{id: G2KPI74526, members: [{member_id: N60007, member_title: Nettokostnad politisk verksamhet, kr/inv}, {member_id: N70061. Källa: Kolada Nettokostnadsavvikelsen3 inom LSS i Kristianstads kommun är förhållandevis låg
 3. Först de senaste åren har äldreomsorgens prestationer och omsorgstagarnas egna recensioner börjat mätas regelbundet och redovisas på ett jämförbart sätt. Om man lägger samman resultat från de tre systemen Öppna Jämförelser (SKL), Kommun- och landstingsdatabasen Kolada (RKA) och Äldreguiden (Socialstyrelsen) blir bilden ganska.
 4. Öppna jämförelser i Kolada Gå till Kolada på www.kolada.se 1. Klicka på Färdiga presentationer i det röda fältet eller texten nedanför 2. Välj fokus (din kommun/ditt landsting) 3. Välj den öppna jämförelse som du är intresserad a
 5. Slutligen diskuterar vi de nya nyckeltalen för Agenda 2030 och de globala målen samt de utvecklingsplaner som RKA har kring Kolada. Kursledare. Kursen leds av Camilla Eriksson från Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Vidare medverkar Ingela Karlsson från KEF. OBS! Ta med egen dator vid denna temadag
 6. Bakom Kolada står Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), som är en ideell förening med svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting som medlemmar. I statistikverktyget Kolada kan du själv jämföra och läsa av kvaliteten i kommunernas olika verksamheter
 7. RKA är en ideell förening med svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner som medlemmar. I Kolada kan du följa hela landets kommuners verksamheter från år till år. Med cirka 5000 nyckeltal får du underlag för analyser och jämförelser

Table 1 RKA's objectives with regard to the development of the Kolada database (2011 work plan) RKA receives its data to the Kolada database from different authorities, including SCB (Statistics Sweden), which is the biggest contributor and who provides data to RKA at the same time as they publish indicators on their own webpage (www.scb.se) RKA ska även främja jämförelser mellan kommuner och mellan regioner. Som ett led i detta driver och utvecklar RKA databasen Kolada (www.kolada.se) som innehåller nyckeltal för kommuner och regioner och för de verksamheter de bedriver RKA - Rådet för främjande av kommunala analyser (staten och SKL) Främja jämförelser och analy Nyckeltalen som ingår i KKiK finns i databasen Kolada. I filmen visar vi hur du går till väga för att hitta nyckeltalen samt använda Koladas olika funktioner för jämförelser och analys

Ett kostnadsfritt seminarium om effektivitet i kommuner hålls den 22 februari och vänder sig till kommuner som vill använda sig av de effektivitetsnyckeltal som finns i databasen Kolada och i rapporten Effektivitet i kommuner. Detta erbjudande är ett efterföljande seminarium där RKA visar nyckeltalen och hur du kan analysera läget för just din kommun när det gäller effektivitet Dialog med RKA om Kolada •RKA anser att det är lämpligt att: •dialogen med systemägare sker via, eller gemensamt med SKR. •SKR är med och driver sakinnehållet, eftersom det inte ingår i RKA:s uppdrag. •det finns en ansvarig/sakkunnig hos SKR som skulle kunna ingå i SKR:s ÖJ-nätverk Automatisera import/export av data till Excel från Kolada med VBA-makron. Rådata och nyckeltal. Statistik från Kommun- och Landstingsdatabasen. Excelintegration med Kolada API. Programmering, utveckling, underhåll, uppdatering för kalkyl, beräkningar och analys av kommundata, öppna data. Rådet för främjande av analyser, RKA och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Om RKA och Kolada - Heltidsresan - Heltidsresa

Q. Verksamhetsutveckling med Öppna jämförelser i Kolada och kommunrapport. Medverkande: Mats Forsberg, VD, Statisticon, Maria Price, Kanslichef, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), Jonas Finnman, utredare, SKR. Se seminariet. R. Koll på kvalitet och likvärdighet inom förskola SKR/rka:s kvalitetsnyckeltal mätning som genomförs i oktober varje år och sammanställs i Kolada. Det rapporterade värdet för 2019 var för Ljungby kommun (samtliga utförare) ett medelvärde på 14 personal. Ljungby kommuns egenregi har ett snitt på 15 personal under mätperioden. (Åvallen ligger på 12 Det är den delen av Kolada där du själv styr dina val. Camilla Eriksson från RKA presenterar hur du kan använda Fri sökning inom utbildningsområdet för att göra ännu mer kvalitativa analyser av din kommun i förhållande till andra kommuner. Du får också chans att träna i Kolada RKA tillhandahåller redan idag ett stort antal nyckeltal i den öppna databasen Kolada. Kommuner och landsting kommer nu också få tillgång till nyckeltal för Agenda 2030. Utgångspunkten är de 17 målen och 169 delmålen i agendan. - Vi ser fram emot att påbörja arbetet med nyckeltalen för Agenda 2030

Insamling av resultat, Kolada SK

arrangerad av RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) på temat Analysera med Kolada. RKA svarar för databasen Kolada1 där ungefär 5000 nyckeltal som rör kommuners och regioners verksamheter finns samlade. I databasen samlas nyckeltal från bl.a. öppna jämförelser, brukarundersökningar och kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Länkad data med nyckeltal från Kolada. Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting.Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter, tex SCB, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och BRÅ, och täcker allt från en kommuns demografi till hur mycket olika tjänster kostar (rka) erbjuder varje år landets kommuner att delta och redovisa kvalitetsnyckeltal för äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Målsättningen är att fånga in brukarnära kvalitetsindikatorer som kan komplettera andr

Kolada 2021, vi skulle vilja visa dig en beskrivning härKolada öppna jämförelser | vi skulle vilja visa dig en

NTheter fržn RkA Verktyg NThetsbrev Kommun- och landstingsdatabasen Fri sökning Sök Kommun 'Landsting: Sök Nyckeltal Alla nyckeltal He IS rsekvivalenter Artete och sysselsättning Demo-grafisk struktur cn:h befo I kningsutvec kling Forsoon ng Flyktingmottagande och utrikesfddda Funktionsnedsättning Frågor & svar 0m Kolada tabasen Kolada och i kommunspeciika rapporter som tagits fram av SKR och Statisticon. RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser, och SKR har gjort det enklare att hitta kommunens statistik, jämföra sig med andra och se utveck - ling över tid. SKR har låtit statistikmyndigheten SCB ta fram statistik över hur tr Länkad data med nyckeltal från Kolada. Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting.Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, t.ex. SCB, SKL, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och BRÅ, och täcker allt från demografi till hur mycket olika tjänster kostar

Analysera skolresultaten med Kolada SK

kolada.se I Kommun- och landstingsdatabasen Kolada kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år Med ca 5000 nyckeltal får Du underlag fö Q. Verksamhetsutveckling med Öppna jämförelser i Kolada och kommunrapport Välkommen till ett seminarium där SKR presenterar arbetet med våra Öppna jämförelser inom förskola och skola. Ett särskilt fokus kommer vara på våra kommunrapporter och hur du kan arbeta med statistiken i Kolada i din kommun I Kolada finns mer än 3 000 nyckeltal. Du kan enkelt visa siffror i tabeller, diagram eller kartor. RKA visar hur du hittar nyckeltalen från Öppna jämförelser folkhälsa i databasen Kolada, både för kommun och region. Du får veta mer om hur du tar fram jämförelsediagram, tidsserier och RKA om nyheter i Kolada och vilka nyckeltal som är mest relevanta. Nynäshamn kommun om hur de arbetat för en kostnadseffektiv hemtjänst med kvalitet. Varmt välkomna

Socialtjänst, brukarundersökningar SK

 1. Pic Kommun- Och Landstingsdatabasen - Kolada RKA - Rådet För pic. Pic En Förstudie Om Nyanländas Etablering - PDF Gratis Nedladdning. pic. Pic 7164 001 0 By Sveriges Kommuner Och Landsting - Issuu. pic. Pic Medborgardialog I Komplexa Samhällsfrågor - SKR. pic
 2. Vill du jämföra siffror med andra kommuner så hittar du dem i kolada.se . Kommun- och landstingsdatabasen ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting är föreningens medlemmar. Läs mer om RKA på www.rka.n
 3. Kolada, Kommun- och landstingsdatabasen, sköts av RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser. Kolada innehåller offentlig statistik från bl.a. Statistiska centralbyrån, Skolverket och Socialstyrelsen. Det finns ca 2 100 kommunala nyckeltal i Kolada . Kommunens Kvalitet i Korthet , KKiK - S
Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Kolada drivs av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Miljö- och klimatindikatorer i Kolada (extern webbplats) Bland dessa indikatorer finns även en kommunal nedbrytning av följande miljömålsindikatorer som på sverigesmiljömål.se visas på nationell och regional nivå. Klimatpåverkande utsläpp. Betesmarker och slåtteränga Vi går vidare i utbildningen om fri sökning och visar hur du använder fler analysfunktioner. Utbildningen riktar sig till kommuner, landsting och regioner

Kolada. Kursledare Kursen leds av Camilla Eriksson från Rådet för kommunala analyser (RKA). Vidare medverkar Hans Petersson från KEF. OBS! Ta med egen dator vid denna temadag. Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig RKA - Kommun & Landstingsdata. Nyckeltal för uppföljning och analys i kommuner och landsting: Kolada: finns information för utvecklare om hur man hämtar data från API-et..Kolada innehåller ca 3000 nyckeltal, varav 2000 för kommuner och 1000 för landsting/län Via vår nyckeltalslösning hämtas samtliga nyckeltal från Kolada som RKA har klassat som Agenda 2030-relaterade mål. Dessa presenteras därefter på ett överskådligt sätt så att organisationen får överblick på hur arbetet framskrider och hur kommunen valt att styra mot Agenda 2030

Kolada är en kostnadsfri tjänst som är öppen för alla. Databasen kommer att innehålla cirka 2 000 uppgifter om ekonomi, befolkning och verksamhet i samtliga kommuner och landsting, många i form av tidsserier. Bakom tjänsten står RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser samt Sveriges Kommuner och Landsting. Källa: RKA Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är föreningens medlemmar. Relaterade länka I Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) databas Kolada finns kriteriet att de nyckeltal som presenteras i databasen, ska vara kvalitetssäkrade, något som Balans borde ta efter. Går man in på Balans hemsida och läser om Skolnedskärningskartan framkommer det ingenstans att sammanställningen är ett arbetsdokument, utan kartan ger skenet av att vara en granskning av landets. Contribute to llundgren/kolada development by creating an account on GitHub

Kolada förvaltas och utvecklas av RKA. 1. för att främja jämförelser och analyser. Nyckeltalen i Kolada bygger ofta på nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna, men också på uppgifter från andra källor . Statistik från Jämföraren i Kolada för andelen ungdomar som är etablerade p u konferens 1 - 2 december 2014, stockholm Planera för en effektiv och långsiktig budget! Resursfördelning i omsorgsförvaltningen Nyckeltal - syfte, möjligheter och fallgropar Internprismodeller - ett verktyg för strategisk styrning RKA presenterar nyheter i Kolada Personalekonomi och bemanning Verksamhetsförbättring inom LS Verktyget hämtar och skapar länkar till respektive kommuns eller regions data och nyckeltal som redan finns publicerade i kolada.se. Informationen kommer ursprungligen från kommunerna, landstingen och regionerna men har bearbetats hos ett flertal myndigheter och organisationer, därefter hämtar och analyserar RKA informationen samt tar fram och publicerar nyckeltal Kolada innehåller många fler nyckeltal, som vi rekommenderar er att utforska för att komplettera denna rapports enkla bilder. RKA har också publicerat en rapport där detta nyckeltalsurval motiveras Nya Kolada Published on November 4, 2019 November 4, 2019 • 21 Likes • 0 Comments. Projektledare på Rådet för främjande av kommunala analyser RKA. Follow. #analyser#jämförelser . 0.

::: rka Rådet för främjande av kommunala analyser Jämföraren I Jämföraren får du snabbt en översikt av verksamheten på din enhet, din kommun eller ditt landsting. Urval och vyer är färdiga, och det finns goda möjligheter till vidare analys av resultaten. Verktyg Under Verktyg kan du välja på två olika verktyg för vidare analys Nyckeltalsseti Kolada. Vägledning. Utgå från befintlig statistik. Konkret och till praktisk nytta. Rådet för främjnde av kommunala analyser. Arbetsformer. Styrgrupp: fi dep, SKL och RKA. Referensgrupp: styrgruppen, SCB, Agenda 2030 -delegationen, Svenska FN-förbundet och länsstyrelsen Stockholm resp RUS

Rka kolada — rådet för främjande av kommunala analyser

analyser (RKA) (5). RKA har efter ett uppdrag från regeringen tagit fram nyckeltal för kommuner och regioner för varje mål i agendan. Dessa nyckeltal publicerades i Kolada under våren 2019. Nyckeltalen är ett viktigt steg för att Agenda 2030 ska förverkligas i hela Sverige och gör det möjligt att jämföra resultat med andra kommuner KOLADA databas Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) kolada.se Riskkonsumtion alkohol Jämtland Härjedalen 2018, HLV, 16-84 år Hälsa på Lika villkor, folkhälsomyndigheten, 201 Gröna Nyckeltal och Sveriges Ekokommuner Agenda 2030 - Globala målen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA)/Kolada. Relaterade dokument. Hållbarhetsbokslut för år 2019 (10,5 MB) Hållbarhetsbokslut för år 2018 (4,1 MB).

28 mar Nu finns deltagarbedömningar i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada!. Samordningsförbundet har via Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) varit med i arbetat med att ta fram indikatorer för att mäta hur både deltagare och medarbetare upplever stödet i insatserna som finansieras av samordningsförbunden.. SKR/rka kvalitetsnyckeltal. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Rådet för främjande av kommunala analyser (rka) erbjuder varje år landets kommuner att delta och redovisa kvalitetsnyckeltal för äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada)

Site title of www.kolada.se is Kolada. IP is 178.21.84.8 on Microsoft-IIS/8.5 works with 1328 ms speed. World ranking 3276233 altough the site value is $648.The charset for this site is utf-8.. Web site description for kolada.se is I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år www.rka.nu I Kolada kan kommunernas och regionernas verksamheter följas från år till år. Med ca 5000 nyckeltal finns underlag för analyser och jämförelser. Kolada ger en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och regioners alla verksamheter. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från d Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner är föreningens medlemmar. I Kolada finns nyckeltal om Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner är föreningens medlemmar. Läs mer om RKA på www.rka.nu I Kolada kan kommunernas och regionernas verksamheter följas från år till år. Med ca 5000 nyckeltal finns underlag för analyser och.

Instruktioner för hur du får tillgång till nyckeltalen genom Kolada hittar du hos Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). API, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) Kontakt. Kommunledningsförvaltningen Telefon: 0454-930 00 E-post: ks@olofstrom.se Kolada drivs av ideella föreningen RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser, bildat i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Koladas jämförelseverktyg. Så ska jobbet ske nu. Men Nynäshamns kommun ska alltså också producera statistik från egna mätningar Parallellt även ett antal styrelseuppdrag (KPA, RKA-Kolada, SKL Kapitalförvaltning, SKL Pensionsstiftelse, Stockholms Inköpscentral m.fl.) Christer Lindberg har sammantaget 25 års erfarenhet i flertalet chefsroller, som konsult och som projektledare i offentlig och privat sektor i Sverige och även internationellt genom långa uppdrag till EU-kommissionen Går man in på tankesmedjan Balans hemsida och läser om Skolnedskärningskartan framkommer det ingenstans att sammanställningen är ett arbetsdokument, slutreplikerar Österåkers kommuns kommunstyrelseordförande Michaela Fletcher (M) och ordföranden i förskole- och grundskolenämnden Hampe Klein (M) SKL har i samarbete med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) valt att redovisa statistik i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Detta innebär att Gatustatistik stängs ned den 31 december 2019. Insamling och redovisning av nyckeltal ska ske genom RKA (Kolada) hädanefter. Tidigare registrerad data finns tillgängligt i Kolada

RKA Hypergen

Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting är föreningens medlemmar. Läs mer om RKA på www.rka.nu : I Kolada kan kommunernas och regionernas verksamheter följas från år til RKA, Rådet för Främjande av Kommunala Analyser, är en relativt okänd samarbetsorganisation mellan staten och landets kommuner. Rådets främsta uppgift är att samla in fakta från kommunerna i en databas som kallas Kolada. Sedan 2019 har man också uppdraget att ta fram nyckeltal om produktivitet och effektivitet i landets kommuner Det visar en ny rapport från Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA. Mätningen utgår från officiell statistik från kommunernas största verksamheter utbildning samt stöd och omsorg med fokus på att fånga de övergripande perspektiven i verksamheterna. I rapporten framkommer att Nacka kommun har ett index på 82, vilket endast en handfull kommuner i Sverige har

RKA - databasen Kolada - YouTub

PÅ RKA stöttar hon kommuner i olika analysuppdrag och håller i utbildningar i databasen Kolada. Under dagen kommer Camilla berätta om hur du kan använda Kolada i arbetet med Agenda 2030. Läs mer om eventet och anmäl dig själv eller en kollega på: Kommunalekonomernas anmälningssida RKA, farklı fuarlar ve seminerlerde Kolada'yı sunar ve pazarlar, ayrıca farklı belediyeler ve il meclislerini doğrudan ziyaret eder. Anılan harici işler vasıtasıyla, RKA, genel olarak hizmetler, özel olarak da ilgili göstergeler bakımından neyin geliştirilmesi gerektiği hakkında önemli geri bildirim ve somut öneriler alır Sjukfrånvaro De sjukfrånvaronyckeltal för kommun- och landstingsanställda som tills vidare presenteras i Kolada bör tfn: 08-452 71 51, e-post: johan.gjersvold@rka.nu Gustav Sillfors. Kolada kan siffror visas i tabeller, diagram eller kartor på datorn, som presentationer i dokument eller exporteras till excel. Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är föreningens medlemmar. Läs mer om RKA på www.rka.nu Puede leer más sobre RKA en el sitio web de la asociación www.rka.nu (¡en sueco!). 1 Qué es Kolada Municipios Diputaciones provinciales / regiones Población Población Economía Economía Personal Personal Desarrollo sostenible Desarrollo sostenible Cuidados del individuo y la familia Asistencia médica y sanitari

Cancersjukdomar - Public_wwwTillgänglighet och beläggning - Public_wwwBarn och ungdomars hälsa - Public_www
 • Mat outlet online.
 • Inlagd chili.
 • Golf mk1 cabrio.
 • Sourcing HR.
 • Personengruppenschlüssel 120 Minijob.
 • Smälta is Fysik.
 • Overwatch coin glitch.
 • Tv online vysielanie.
 • Huvudmannaskap skolan.
 • Platsannons LinkedIn.
 • Samsung meddelande app.
 • Hemnet Ystad fritidshus.
 • Christliche Freizeiten für Singles 2020.
 • Fuengirola.
 • Pimbo bike Park address.
 • Vaya con Dios betyder.
 • Spotify playlist analyzer.
 • Klangmeditation delitzsch.
 • SCOTT Voltage 24 Orange.
 • Kaler kantho binodon.
 • Best fantasy movies on Netflix.
 • Fallout Shelter lunchboxes.
 • Fotboll Uppsala.
 • NFL Week 16 predictions 2020.
 • Ingångslön tandläkare Västra Götaland.
 • Donepezil 10 mg.
 • Trumrengöring Bosch Serie 6.
 • Silber Handschuhe Raynaud Erfahrungen.
 • Inlog OneDrive.
 • Dagen innan äggplock.
 • Död mus lukt farligt.
 • 10 Kronans Apotek.
 • Roter Platz Russisch.
 • Ser man yngre ut när man är smal.
 • Krokeks IF p05.
 • AvaTrade Flashback.
 • Lustige Maus.
 • Elmotor 24V 1000W.
 • Hemnet Munkedal.
 • Intimhygien inom vården.
 • Visdomstand bihålor.