Home

Allmän och lika rösträtt

Vilka europeiska länder var först med allmän rösträtt för

Den allmänna och lika rösträtten är självklar för de flesta svenskar. Men det är bara hundra år sedan detta blev verklighet. Enligt 1866 års riksdagsordning var de enda som hade rösträtt manliga medborgare över 21 år med en årsinkomst på minst 800 riksdaler, eller en förmögenhet taxerad till minst 1000 riksdaler, som aldrig varit straffade eller försörjda av samhället Allmän och lika rösträtt innebär att varje medborgare har samma röstvärde, till skillnad från graderad rösträtt . Den allmänna rösträtten förutsätter i allmänhet viss uppnådd ålder samt åtminstone ifråga om nationella val medborgarskap MAllmän och lika rösträtt i Sverige. Kortfattad pedagogisk genomgång (5:12 min) om vägen till allmän och lika rösträtt i Sverige. Materialet presenteras av Studi.se. Kategorier Den 17 december 1918 beslutade den extrainkallade riksdagen att allmän och lika rösträtt skulle införas. Detta viktiga principbeslut lade i sin tur grunden för de lagändringar som möjliggjorde rösträtt för kvinnor

Allmän och lika - dokument kring rösträttskampen. Protesterna mot rösträttssystemet kom främst från arbetarrörelsen och grupper som kallade sig liberala eller frisinnade. På 1890-talet bildades rösträtts och kommunalföreningar över hela Sverige samordnade av Sveriges rösträttsförbund. De här dokumenten är hämtade ur den tidiga rösträttsrörelsen,. Sverige firar 100 år med allmän och lika rösträtt! Men hur gick det till? Här hittar du kunskap om den historiska processen och människorna som skapade den. För vem Innehållet riktar sig till alla som är intresserade av att veta mer om demokratins framväxt. För skolan finns ett lärarmaterial anpassat för högstadiet och gymnasiet. Avsändar Allmän och lika rösträtt i Sverige (Historia) - Studi.se - YouTube. Allmän och lika rösträtt i Sverige (Historia) - Studi.se. Watch later. Share. Copy link. Info. Shopping. Tap to unmute. If. Allmän och lika rösträtt för kvinnor och män beslutades. Allmän rösträtt införs. I den upphetsade och alltmer hotfulla situationen nådde liberaler och socialdemokrater en uppgörelse som gav Sverige, som det sista landet i Norden, allmän och lika rösträtt för män och kvinnor till riksdagen Allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor infördes först sedan den ryska revolutionen inträffat och påverkat stämningen i Sverige. Rädslan för en revolution också i Sverige ledde till att regeringen den 17 december 1918 inkallade in en urtima (extra) riksdag

Den 24 maj är det hundra år sedan riksdagen tog det historiska beslutet att införa kvinnlig rösträtt i Sverige. Därmed hade det som brukar kallas allmän och lika rösträtt blivit verklighet. Men hur allmän var den egentligen? Faktum är att endast drygt hälften av befolkningen - 55 procent - hade rätt att rösta i valet 1921 Historik. Allmän och lika rösträtt var den största politiska stridsfrågan i Sverige i början av 1900-talet och var liberalernas och socialdemokraternas främsta demokratikrav under motstånd från främst förstakammarhögern. Rösträttsfrågan var sammankopplad med valsystem, representationsskick och statsskick. Att alltfler medborgare erhöll rösträtt när. Här är några exempel på hur olika ämnen kunde användas för att framföra argument både för och emot den allmänna rösträtten. Kristendom. För: Med krav på förmögenhet och rikedomar skulle inte ens Jesus få rösta - men däremot Judas. Emot: Guds ord står över alla majoriteter, och i bibeln står ingen om rösträtt. Kompeten

Allmän och lika rösträtt för kvinnor och män. Nu återstod rösträtten till andra kammaren. Eftersom den till första kammaren byggde på den kommunala rösträtten som reglerades i en vanlig lag kunde den ändras med ett enda riksdagsbeslut Valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och att valen ska vara fria, hemliga och direkta. Allmän rösträtt. Rösträtten beror endast på sådana krav som folk i allmänhet kan uppfylla, det vill säga ålder, medborgarskap och bostadsort. Lika rösträtt. Alla väljare har lika rätt att påverka valresultatet, det vill säga. Rösträtten är lika i alla demokratier, men detsamma gäller inte människors ekonomiska makt. 1 procent av jordens befolkning äger mer än vad övriga 99 procent äger tillsammans. Vem behöver rösträtten om de viktigaste besluten fattas på aktiemarknader och i slutna styrelserum

På hösten hölls nyval som ledde till att liberaler och socialdemokrater fick majoritet i första kammaren 1920. Det första andrakammarvalet med allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor hölls först 1921. Nu syntes resultatet av kampen när fem kvinnor valdes in i riksdagen Allmän och lika rösträtt handlar om att alla individer får sin röst hörd. Den som går och röstar har möjlighet att påverka inriktningen i Sveriges utveckling och sin egen framtid. Om man saknar rösträtt eller låter bli att rösta så saknar man friheten, friheten att påverka

Allmän rösträtt - Riksarkive

Allmän och lika rösträtt hade införts i Sverige. I september 1921 fick kvinnor rösta första gången och i januari 1922 kom de fem första kvinnorna in i riksdagen. I kampen för rösträtt var Lydia Wahlström en pionjär, som ordförande i LKPR men också som författare och skribent. Men hon var givetvis inte ensam PostNord uppmärksammar allmän och lika rösträtt på nya frimärken. 2021-03-08 07:00. PostNord lanserar nya frimärken som uppmärksammar att det i år är 100 år sedan valet 1921 då svenska kvinnor och män för första gången fick lägga sina röster på lika villkor - och därefter tog de första fem kvinnorna plats i Sveriges riksdag

2018-2021 firar Sverige 100 år av allmän och lika rösträtt, vilket Stockholmskällan uppmärksammar med memes Rösträtten är historiskt sett en av kvinnorörelsens stora frågor. Valet 1921. Under trycket av den våg av revolutioner som skakade Europa vid slutet av första världskriget beslutade riksdagen om allmän och lika rösträtt för kvinnor och män den 24 maj 1919 År 2021 firas 100-årsjubileet av den allmänna och lika rösträtten i Sverige. Så heter det åtminstone i högtidstalen och historieskrivningen. Men hur allmän blev egentligen rösträtten och vilken betydelse har ålder haft för att begränsa rösträtten Allmän och lika rösträtt innebär att varje medborgare har samma röstvärde, till skillnad från graderad rösträtt. Den allmänna rösträtten förutsätter i allmänhet viss uppnådd ålder samt åtminstone ifråga om nationella val medborgarskap

Allmän rösträtt - Wikipedi

Rösträtten är historiskt sett en av kvinnorörelsens stora frågor. Den 24 maj 1919 beslutade riksdagen om allmän och lika rösträtt för kvinnor och män. Reformen genomfördes efter förslag från en koalitionsregering bestående av liberaler och socialdemokrater. 1921 hålls det första valet där kvinnor får rösta.? Männen fick 1909 allmän rösträtt men det skulle alltså dröja ytterligare tio år innan kvinnorna fick denna medborgerliga rättighet Fram till den amerikanska och den franska revolutionen var det en polisens sida och hjälp från militären för att stoppa arbetarnas protester. 1904 skapades det konservativa partiet Allmänna valmansförbundet som en reaktion mot socialisternas men mest av allt ville de att alla skulle ha lika rösträtt oavsett inkomst. Den 17 december 2018 är det 100 år sedan riksdagen fattade det principiella beslutet att införa allmän och lika rösträtt i Sverige När beslut äntligen kan tas 1918 om allmän och lika rösträtt för män och kvinnor beror det på att högern under trycket av de historiska omständigheterna, risken för revolution, tvingats ge upp sitt motstånd. Men inte ett ord om detta i den moderata partihistoriken

En berättelse om folkrörelser och politiker som format vår demokrati. Måndag den 19 april invigdes utställlningen på Tyska torget i Norrköping av Riksdagens talman Andreas Norlén (M). För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag om att införa allmän och lika rösträtt År 2018 firas ett viktigt jubileum i Sverige - den allmänna och lika rösträtten fyller hundra år. Så heter det åtminstone i högtidstalen och i den gängse historieskrivningen: genom reformerna 1918−21 nådde rösträttskampen sitt mål

Först 71 år efter det beslut som nästa vecka hög-tidlighålls, fick Sverige fick allmän och lika rösträtt. Maria Johansson skriver om en rösträtt som kanske inte blev en rätt för alla. Jag har aldrig träffat min morfar, eller pappa Robert som mormor alltid kallade honom. Han dog redan när min m. För inbjudan stod riksdagens talman Andreas Norlén och Sveriges kommuner och landsting. Efter en lång kamp av rösträttsrörelsen tog riksdagen det historiska beslutet 1918 om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män. Året därpå, 1919, hölls det första kommunvalet där män och kvinnor kunde rösta på lika villkor och 1921 det första riksdagsvalet efter den lika rösträttens införande PostNord uppmärksammar allmän och lika rösträtt på nya frimärken. mån, mar 08, 2021 07:00 CET. PostNord lanserar nya frimärken som uppmärksammar att det i år är 100 år sedan valet 1921 då svenska kvinnor och män för första gången fick lägga sina röster på lika villkor - och därefter tog de första fem kvinnorna plats i Sveriges riksdag Det är min doktorsavhandling. Här kan man läsa att högern (så kallades Moderaterna förr) på hösten 1918 gjorde upp med liberaler och socialdemokrater om att införa allmän och lika rösträtt för såväl män som kvinnor till riksdagens båda kamrar. Högern gav efter för att hålla samman landet. En strid hade kunnat utlösa revolution allmän rösträtt som yttersta mål. Allmän rösträtt för män infördes 1909 och tre år senare lade regeringen fram en proposition om rösträtt för kvinnor. Förslaget fick majoriteten . bakom sig i andra kammaren, men röstades ner i första kammaren. Slutligen, i maj 1919, beslutade riksdagen att allmän och lika rösträtt

Arbetet för den allmänna och lika rösträtten för kvinnor och män var en viktig del av den kamp för demokrati som pågick i Sverige i början av 1900-talet. En organisation som drev frågan nationellt var Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) Den 17 december 1918 röstar första och andra kammaren i riksdagen ja till förslaget om allmän och lika rösträtt. Tre år senare tar kvinnor plats i riksdagen. En av dem som ser till att det blir just reformer, och inte uppror, är en möbelsnickare från Arboga. LO-ordföranden, socialdemokraten och andra kammarens talman Herman Lindqvist Den 17 december 1918 fattades beslutet som skulle förvandla Sverige till en demokrati. Allmän och lika rösträtt skulle införas i framtida val och i år firas jubileumsdagen med en extrainsatt. DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Den 17 december 1918 införs allmän och lika rösträtt i Sverige. Utdrag ur Svenska folket genom tiderna av Ewert Wrangel (1938-40): Avgörandet i själva huvudfrågan ägde rum den 17 december 1918. I och med överenskommelsen i särskilda utskottet var saken klar; debatterna erbjuda därför föga spänning Samma år gick även förslaget om allmän rösträtt för både män och kvinnor igenom. Det första riksdagsvalet med allmän och lika rösträtt hölls 1921. Kalle Holmqvist - Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram

Allmän och lika rösträtt i Sverige Historia SO-rumme

 1. Redan 1919 fattade riksdagen beslut om att allmän och lika rösträtt skulle införas i Sverige. Eftersom rösträtten regleras i grundlagen krävdes dock att riksdagen fattade två likadana beslut med ett riksdagsval emellan. År 1920 hölls det sista riksdagsvalet där kvinnor saknade rösträtt och i början av 1921 tog riksdagen det andra beslutet om allmän och lika rösträtt
 2. st TRE viktiga reformer som driver på utvecklingen mot allmän och lika rösträtt. Under denna period var förändringarna i samhället en av Sveriges viktigaste förutsättningar för demokratiutvecklingen, till exempel när det gäller näringslivet bosatte sig människorna, men under denna tid infördes.
 3. Kjell Östberg om det enda partiet som slogs för allmän och lika rösträtt 1917 Publicerad: 14 maj 2017 kl. 04.00 Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik
 4. På Demokrati100 finns en lärarhandledning som innehåller allt du som lärare behöver för att hålla workshopen om Sveriges väg till allmän och lika rösträtt. Längst ner på den här sidan finns arkivmaterial från Blekinge att komplettera workshopen med

Den allmänna rösträtten - när infördes den? Demokrati100

 1. Reformen år 1906 betydde att Finland fick det modernaste parlamentet i Europa med allmän och lika rösträtt, inkluderande kvinnorna. Det kan tänkas vara ett mirakel att detta hände under tiden då Finland var ett storfurstendöme, men det finns ingen anledning att ignorera finska val såsom Johansson gör
 2. Allmän och lika rösträtt 100 år! Tidigt på sommaren år 322 f. Kr. stod det stora slaget vid Amargos (bilden) utanför Aten. Du som har sett Luc Bessons film Det stora blå vet hur denna ö i ögruppen Kykladerna ser ut. I slaget, som var en del av det Lamiska kriget led Atenarna ett nederlag mot Makedoniens flotta
 3. I dag är det på dagen 100 år sedan riksdagen satte punkt för en lång politisk maktkamp om att göra rösträtten allmän och lika. Det är allmän flaggdag i år, men har inte varit det tidigare. Det borde det fortsätta att vara

Men efter att avskaffa den första kammaren I Sverige blev en hård debatt i riksdagen men i slut av 1918 riksdagen har fattat sitt historiska beslut om allmän och lika rösträtt och tillämpades första gången i valet 1921 I morgon firas att den svenska demokratin fyller hundra år. Den 17 december 1918 fattade riksdagen det principiella beslutet om att införa allmän och lika rösträtt. Alla vuxna, oavsett kön.

När allmän och lika rösträtt till sist infördes i Sverige - beslutet togs 1919 och första valet hölls 1921 - fick arbetarrörelsen snabbt verklig politisk makt. 1920 blev socialdemokraternas partiledare Hjalmar Branting under en kort tid statsminister, vilket sedan upprepades vid flera tillfällen under 1920-talet Folkrepubliken följde den sovjetiska mallen för kommuniststater i så måtto att den var en enpartistat (allmän och lika rösträtt infördes, men man kunde bara rösta på kommunistpartiet), och partiet kontrollerade hela statsbyråkratin. Som partiordförande hade Mao den mesta makten i staten

Demokratins genombrott | Demokrati100

Allmän och lika rösträtt - Arkivdokument ur

Här finns till exempel historien om den folkrörelse som ledde fram till allmän och lika rösträtt. Här finns demokratins historia! Därför är det viktigt med arkiv, så att alla människor på lika villkor har möjlighet att ta del av de historiska dokument som ligger till grund för vårt samhälle Allmän rösträtt - rösträtten beror endast på sådana krav som folk i allmänhet kan uppfylla, dvs. ålder, medborgarskap och bostadsort. Lika rösträtt - alla väljare har lika rätt att påverka valresultatet, dvs. en röst per person. Fria val - ingen annan får bestämma vad väljaren ska rösta på. Hemliga val - väljaren är inte.

Demokrati100.s

Rösträtten värd ett jubileum och statsministern en byst Publicerad 2018-03-16 Dagens Nyheters förstasida den 18 december, dagen efter riksdagens beslut om allmän och lika rösträtt Allmän och lika rösträtt betyder att alla myndiga personer (innebar år 1906 att man skulle vara 24 år) med rösträtt fick rätt att rösta och alla hade en röst var. 5. När det lugnat ner sig efter strejker och protester i Ryssland beslöt kejsaren fortsätta med förryskningen av Finland

Kvinnans medborgarrätt - Arkivdokument ur

Allmän och lika rösträtt i Sverige (Historia) - Studi

 1. Hans Lindblad, känd och stridbar debattör, riksdagsledamot (L) m.m. talar över ämnet Allmän och lika rösträtt 100 år. Han uppmärksammar i sitt föredrag bland anna
 2. Allmän och lika rösträtt från och med valet 1921 var en direkt revolutionära kris som Sverige kastats in efter att den tyska revolutionen, inspirerad av oktoberrevolutionen 1917, inletts i november 1918.När sammanbrottet för Tyskland kom i november och även kejsaren abdikerade och lämnade ett revolutionärt vacuum efter sig blev de svenska konservativa uprämda
 3. Allmän och lika rösträtt har inte alltid varit en självklarhet. Aktivitet om allmän och lika rösträtt för årskurs 7,8, För exakt hundra år sedan fattades beslutet om att införa allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Den var den 17 december 1918 som klubbslaget föll. Det är en stor dag för demokratin Sverige
 4. När Sveriges riksdag i maj 1919 fattade beslut om allmän och lika rösträtt för män och kvinnor var det en viktig milstolpe för den svenska demokratin. Beslutet innebar att en stor andel av landets vuxna befolkning nu hade fått fått rösträtt till riksdagen, för första gången i historien också de svenska kvinnorna. Rösträtt (0,5 mb

Demokratins genombrott - när Sverige fick allmän och lika

Rösträttens utveckling i Sverige - Wikipedi

Moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten hävdar att partiet var med och genomförde fri och lika rösträtt. Hon får bakläxa av flera meningsmotståndare som anser att det är ren historieförfalskning. - Det är genant. Och dessutom dumt, säger författaren Barbro Hedvall till Dagens Nyheter För exakt hundra år sedan fattades beslutet om att införa allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Den var den 17 december 1918 som klubbslaget föll. Det är en stor dag för demokratin Sverige. I praktiken infördes dock denna rösträtt först 1921, då kvinnor fick rösta för första gången 1919 tog Sveriges riksdag beslut om allmän och lika rösträtt för kvinnor. På hösten 1921 fick svenska kvinnor rösta för första gången. Det krävdes en lång och envis kamp innan lagen ändrades. Hur gick det till när svenska kvinnor fick rösträtt? Hur såg kampen ut? Vilka kämpade? När kampen började i slutet av 1800-talet var det många kvinnor som aldrig tänkt på att de. av allmän och lika rösträtt för kvinnor och män i de kommunala valen . Borgarrådet Livh redovisar ärendet i utlåtande 2016: 179. Förslag till beslut Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt borgar - rådsberedningens förslag till beslut

Tolfterna som mötesplats för bildning | Demokrati100

Allmän rösträtt 100 år - men inte för alla

 1. Allmän rösträtt Rösträtten beror endast på sådana krav som folk i allmänhet kan uppfylla, det vill säga ålder, medborgarskap och bostadsort. Läs mer om rösträtt. Lika rösträtt Alla väljare har lika rätt att påverka valresultatet, det vill säga en röst per person
 2. Den 24 maj är det 100 år sedan riksdagen beslutade om allmän och lika rösträtt för kvinnor och män. I nya numret av Vi Läser (nummer 3) skriver Ulrika Knutson om litteraturen som föregick beslutet
 3. Mellan 1918 och 1922 infördes allmän och lika rösträtt i Sverige. När riksdagen inleder sitt hundraårsfirande av rösträtten i december 2018 utkommer denna populärvetenskapliga forskarantologi med texter av statsvetare, historiker, ekonomhistoriker, medieforskare, genusvetare och konstvetare. I tre delar, om bakgrunden, utvecklingen under 1900-talet och framtiden, berättar.
 4. 1921 infördes allmän och lika rösträtt i Sverige. På kommunens hemsida uppmärksammas jubileet med historiska återblickar på demokratins framväxt
 5. Det senaste fullmäktigemötet i Lysekil inleddes med att uppmärksamma 100-årsjubiléet av införandet av allmän och lika rösträtt. För den som redan är prenumerant klicka här. Vill du också läsa tidningen? Vi bjuder Dig på en veckas gratis läsning av etidningen utan förpliktelser. Gör så som allt fler och mejla namn, adress och telefonnummer samt hur länge du vill ha tidningen.
 6. ner.
 7. Allmän och lika rösträtt är genomförd i Sverige. Men det betyder inte att rösträtten inte skulle kunna utvidgas. Vem står näst på tur för rösträtt? Den frågan funderar filosofen Katharina Berndt..

rösträtt - Uppslagsverk - NE

allmän rösträtt. allmän rösträtt, rätt för alla vuxna oberoende av kön, ras, inkomst (11 av 44 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Källangivelse För hundra år sedan, den 24 maj 1919, fattade riksdagen det första av två grundlagsbeslut om allmän och lika rösträtt. Dagen uppmärksammas på flera håll i.. Allmän rösträtt betydde inte nödvändigtvis kvinnlig rösträtt. Kvinnors medborgarrätt blev en särskild politisk fråga. Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt bildades 1902 och i början av år 1913 fanns 187 lokalavdelningar från Haparanda i norr till Ystad i söder Jag skulle tro att Sveriges allmänna rösträtt 1921 var rätt tidig och att många politiker är lite stolta över det. Vi fick allmän rösträtt 1988 låter inte lika bra som vi har haft allmän rösträtt sedan 1921. Sen kan man ju diskutera om det verkligen är det bästa, att ha ett system där alla har rätt att rösta Workshop Vägen till allmän och lika rösträtt ca 90 minuter Målgrupp: gymnasiet Plats: Forskarrum, Nordanå. En global angelägenhet med lokal touch. Nu erbjuder Forskarrum tillsammans med Historieforskare på Kungliga Biblioteket, Folkrörelsearkivet i Uppsala och Uppsala Stadsarkiv en workshop

Regeringen och SkarytterörelsenPPT - Hur använder vi demokratin? PowerPoint Presentation

Argumentationen om rösträtten - Ja, må den leva

Därtill kom faktorer som än idag påverkar rösträtten, som nationellt medborgarskap och ålder. Det har även funnits praktiska rösträttsbegränsningar, som särskilt hindrat etniska minoriteter som romer, resande och samer från att rösta. Kampen för en allmän rösträtt var alltså inte avslutad 1921 Clio Universum. Logga in. Clio Historia Högstadie Grand Prix Ga Zip As AAllmän Och Lika Rösträtt. Alla bilder möjliga. Each release is of the highest quality and most user friendly. Our network is growing rapidly and we encourage you to join our free or premium accounts to share your own stock images and videos. Vägen till allmän och lika rösträtt. Allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor infördes först sedan den ryska revolutionen inträffat och påverkat stämningen i Sverige. Rädslan för en revolution också här ledde till att de konservativa i första kammaren 1918 gick med på en rösträttsreform där bland annat den graderade rösträtten avskaffades och kvinnor fick rösträtt och var valbara i kommunalvalen Den 17 december 2018 är det hundra år sedan den extrainkallade (urtima) Riksdagen kom överens om införandet av allmän och lika rösträtt. Riksdagen har därför..

Vägen till rösträtt var lång och svår Popularhistoria

Vägen till allmän och lika rösträtt. Skolmaterialet Vägen till allmän och lika rösträtt bygger på arkivmaterial och ger en nära inblick i hur införandet av dagens demokratiska system gick till för snart hundra år sedan - och samtidigt väcker frågor om demokrati i dag och i framtiden Rösträtten 100 år den 24 maj! Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt arrangerade rösträttsdag 1916. Den 24 maj är det 100 år sedan Sverige införde allmän och lika rösträtt i valen till riksdagen!Dagen kommer att firas på olika håll i landet Just idag 26 januari 2021 när jag skriver denna krönika är det 100 år sedan allmän och lika rösträtt klubbades i riksdagen och började att gälla i vårt land. Äntligen togs det slutliga beslutet och efter en lång och ihärdig kamp fick kvinnorna i Sverige rösträtt Beskrivning. Mellan 1918 och 1922 infördes allmän och lika rösträtt i Sverige. När riksdagen inleder sitt hundraårsfirande av rösträtten i december 2018 utkommer denna populärvetenskapliga forskarantologi med texter av statsvetare, historiker, ekonomhistoriker, medieforskare, genusvetare och konstvetare Kvinnor fick inte rösträtt. Vi tog den!! I år firar vi och tackar de som stred för att Sverige skulle bli en demokrati. För 100 år sedan hölls det första valet med allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor. Det var en lång kamp med stort motstånd som till sist ledde till att Sverig

Kata Dalström : agitatorn som gick sin egen väg / Gunnela

Att rösträtten blev lika betydde att allas röster var värda lika mycket. Tidigare hade rika män haft fler röster än de som tjänade mindre. Kvinnor hade inte haft rösträtt alls. Och inte heller män som tjänade lite. Sverige var det land i Norden som var sist med att införa allmän rösträtt. Både Finland, Danmark och Norge var före allmän och lika rösträtt för kvinnor och män var en viktig del av den. Det fanns också ett stort motstånd mot allmän och lika rösträtt. Många ansåg att kvinnor inte var tillräckligt mogna eller att de inte var biologiskt skapade för att driva politiska frågor Idag flaggar vi i Sverige för införandet av en allmän och lika rösträtt. För precis 100 år sedan - den 17 december 1918 - fattade Sveriges riksdag beslut om att bli en modern demokrati genom att tillämpa principen en medborgare - en röst Kvinnor fick inte rösträtt. Vi tog den! I år firar vi och tackar de som stred för att Sverige skulle bli en demokrati. För 100 år sedan hölls det första valet med allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor Allmän rösträtt betyder att rösträtten är enbart beroende av sådana allmänna krav som varje medborgare i allmänhet uppfyller. Till exempel vid riksdagsval finns det enbart två villkor för rösträtten: 18 års ålder och finskt medborgarskap. Lika rösträtt betyder att varje röstberättigad har lika rätt att påverka valresultatet. Det var sent på kvällen den 17 december 1918 som riksdagens båda kamrar antog en kompromiss om allmän och lika rösträtt. Vänstersocialisterna, som brutit med socialdemokratin året innan, protesterade mot att riksdagens konservativa första kammare, monarkin och de så kallade strecken mot bland annat fattigas rösträtt blev kvar

 • Benjamin Walker actor The Choice.
 • Omelettrulle med räkor.
 • Kakor med krossad choklad.
 • Htv4.
 • Parametrisering av tangentlinje.
 • Mindestlohn Niederlande Minijob.
 • Pampers Newborn.
 • The Body Shop återförsäljare.
 • I Want to Break Free music video.
 • HNA Preisliste 2020.
 • Internationaler Führerschein Kanada Mietwagen.
 • Luftkit BMW E61.
 • Vaya con Dios betyder.
 • Förbränningstoalett gasol 12V.
 • Clueless.
 • Legoland billigt.
 • Ivomec Comp häst.
 • Sony TV inställningar.
 • Planet der Affen Full Movie Deutsch.
 • Arm Brace football.
 • Malmö Forum.
 • Papa math.
 • Sydney theme documentation.
 • Modern movie quotes.
 • National Treasure 3 release date in india.
 • Wohnung kaufen 8008 Zürich.
 • Mit BUX reich werden.
 • Lederhosen.
 • David Hockney pool.
 • Joe Cagg musician.
 • Berlin brandenburg airport terminal 5.
 • Negativt graviditetstest vecka 10.
 • Samsung T7 SSD.
 • Mountainbike Online Shop Deutschland.
 • Göteborgs bibliotek.
 • Monteringsram Tvättmaskin elon.
 • Schleswig holstein danmark.
 • Hormonell akne kost.
 • Baby shower keepsake craft ideas.
 • Grannsamverkan Täby.
 • Rutin distansarbete.