Home

Pronomenet

Pronomen - Wikipedi

Vad är pronomen? Ordklasser

 1. Ursprunget till ä. Pronomenet ä har ett aningen brokigt förflutet. Sannolikt har det utvecklats parallellt ur de tre personliga pronomen som det ersätter, så att säga, nämligen vi, du och i (som är dialekternas motsvarighet till standardspråkets ni; mer om det strax)
 2. Ordet pronomen betyder ursprungligen istället för namn. Pronomen är ord man använder istället för namn (substantiv) i en mening. Pojken - han, flickan - hon, eleverna - de, vädret - det, boken - den . OBS! Vi använder pronomen för att språket inte skall bli fullt av upprepningar. Det finns olika slags pronomen: Personliga pronomen
 3. Klicka på länken för att se betydelser av pronomen på synonymer.se - online och gratis att använda
 4. Hitta information om Pronomenet. Adress: Kocksgatan 49, Postnummer: 116 29
 5. Pronomenet - Org.nummer: 711001-XXXX-00001. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m
 6. Substantivet man har som andra substantiv en flertalsform (män) och bestämd form (mannen), medan pronomenet man är oböjligt förutom att det har objektsformen en. Ägarformen av substantivet är mans men av pronomenet ens

Pronomenet hen Att skilja på hen och hen Hen används på olika sätt och grovt kan man urskilja två användningsområden. För det första kan hen användas som ett alternativ till uttryck som han eller hon eller vederbörande i fall där könstillhörigheten är okänd, oväsentlig eller ska otydliggöras. För det andra kan hen användas o Man gör en två-gradig indelning: definita, indefinita och interrogativa pronomen, där de definita ytterligare uppdelas i personliga, possessiva, relativa, demonstrativa, reflexiva och reciproka pronomen. Denna lista över undergrupper till pronomen är inte komplett Inledningsvis hade flera svenska medier en avvaktande hållning. Pronomenet användes först oftare i texter av personlig karaktär, som ledare och krönikor. Snart började det även bli vanligt i exempelvis nyhetstexter. Hen har blivit vanligare i svensk press för varje år. Och 2019 var inget undantag. Då gick det 122 han och hon på varje hen Ett armband, Då är det possessiva pronomenet: Mitt Sådana substantiv tillhör gruppen: Neutrum Är det är flera saker som blir ägda, ett substantiv i plural, blir det possessiva pronomenet alltid: mina. Vi ritar en tabell, så blir det lite enklare att hålla ordning på allt. Till vänster, personliga pronomen i nominativ: Jag

Det största som hänt svenska pronomen på 400 år. Publicerad 2014-03-17. Det har dömts ut som en fluga. Men det könsneutrala pronomenet hen används mer och mer. Och det är dagstidningarna. Pronomenet man är inte i sin betydelse könsbestämt. Ordet är dock homonym till ordet för en mansperson, och har pekats ut som problematiskt ur könsneutralitetssynpunkt (som ett uttryck som pekar på mannen som den självklara utgångspunkten för alla). [12] Pronomenet man kan ofta uteslutas genom att den aktuella meningen formuleras om Genitivformen av personligt pronomen är en speciell form av det personliga pronomenet, som beskriver att någon äger något eller att det finns någon eller något som tillhör. Se denna artikel - Vad är personliga pronomen? 10. Skriv ner fem exempel på olika personliga pronomen i genitivformen Pronomenet denne används ibland när man behöver ett könsneutralt pronomen och är vanligt i lagar. Ett exempel är Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter Att använda pronomenet en i stället för man för att betona en genusneutral betydelse kan sannerligen väcka frågor. Kampanjen mot misshandel och våld i relationer är ett aktuellt exempel. Stockholms stads kampanj mot partnermisshandel och hedersvåld

Vad är personliga pronomen? Ordklasser

Den innebär att pronomenet refererar till alla som stämmer in på uttryckets betydelse: Om eleven önskar delta i tentamen ska [pronomen] anmäla sig senast den 15/11 (jfr SAG 1:176). Ett generiskt pronomen är ett pronomen som används för denna typ av referens Behovet av ytterligare ett könlöst pronomen är konstruerat och går tillbaka på en grumlig verklighetsuppfattning. För att hen ska rota sig i svenskan krävs att språkanvändarna upplever att pronomenet behövs eller att det blir osedvanligt populärt Pronomenet hen fyller helt tydligt ett behov. När diskussionen kring hen har börjat tystna har i stället ett annat pronomen börjat bli aktuellt. Det är pronomenet en som börjat användas allt mer i stället för man. Exempel: Tänk om en hade vetat vilka följderna skulle bli En bör tänka på vad en säger. Det började med ordet hen. Nu slopar också genusmedvetna personer pronomenet man - för att göra språket könsneutralt Reflexiva pronomen syftar alltid tillbaka på subjektet i en sats. För 1:a och 2:a person används objektsformen om pronomenet syftar tillbaka på subjektet. Om något istället står skrivet som direktobjekt används det personliga pronomets genitivform. I 3:e person används antingen objektsformen sig eller genitivformerna sin/sitt/sina

Anna Lindqvist, docent vid Lunds och Stockholms universitet. Foto: Ulrika Oredsson - Det finns många språk som bara har ett köns­neutralt pronomen, som finskans hän, men det är bara svenskan som har tre pronomen.Även om det finns initiativ i andra länder att lägga till ett tredje pronomen så är det bara här som det har blivit accep­terat, berättar Anna Lindqvist Många har börjat skriva pronomenet en i stället för man. Valet är ofta ett feministiskt ställningstagande, skriver Anders Svensson i språkkrönikan Om ett litet pronomen och en inte obetydande klassresa. Det gäller det lilla allmänna pronomenet EN - alltså synonymen till man

Om pronomenet är placerat före uppslagsordet (dvs. substantivet det hänvisar till) böjs det på samma sätt som den obestämda artikeln ein i singular och på samma sätt som den bestämda artikeln i plural. Tabellen nedan demonstrerar detta med hjälp av första person singular (mein) och plural (unser) som exempel pronomenet. Popularitet. Det finns 169554 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1088958 ord. Det motsvarar att 15 procent av orden är vanligare. Det finns 523 ord till som förekommer lika ofta. Sammanlagt har detta ord hittats 191 gånger av Stora Ordboken

Vi skriver om relativa pronomenet vad som och det som snart :) Liknande inlägg: Skicka med e-post BlogThis! Dela på Twitter Dela på Facebook. Labels: Grammatik, Pronomen. Inga kommentarer: Skicka en kommentar. Senaste inlägg Äldre inlägg Startsida. Prenumerera på: Kommentarer till inlägget (Atom Pronomenet man har kritiserats för att det används alltför ofta och på alltför många olika sätt. För det första betyder det 'alla människor', och detta är grundbetydelsen, som i. Sedan 2015 finns det könsneutrala pronomenet hen i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL), och ingår därmed officiellt i det svenska språkbruket (Gabrielsson, 2015). Införandet föregicks av en laddad debatt om ordet och dess möjliga konsekvenser. Den här rapporten består av två delar. Den först Pronomenet man kommer historiskt från substantivet man, alltså en person av det manliga könet. Men i dag används det som ett neutralt generaliserande pronomen En transkvinna har normalt sätt pronomenet hon. Ickebinär person: En person som varken identifierar sig som kvinna eller man. En ickebinär person använder sig ofta av pronomenet hen

Våre barnebarn får det til

Alternativ till pronomenet man - Språkkonsultern

Relativa pronomen är som, vilken, vilket, vilka, vad, vars och vilkas och de syftar tillbaka på ett ord eller en fras i en tidigare sats. Det som det relativa pronomenet syftar på kallas korrelat. Korrelaten är understrukna i exemplen nedan. Som är det vanligaste relativa pronomenet Exempel: Mannen, som går där borta, är min bror Saras grammatik. Pronomenet egen går sin egna väg. Pronomenet egen har en särställni­ng. Därför spelar vissa också på sitt egna piano. 2021-02-17 - KAN INTE FOLK skilja på singular och plural längre? Jag har fått frågan ett antal gånger bara under hösten, och alltid handlar det om samma ord: egna På italienska är det otroligt viktigt att hålla en formell ton när man talar med äldre personer och personer man inte känner. I skolan måste elever titulera sina lärare på ett artigt sätt, detsamma gäller för anställda och deras chefer. Det formella pronomenet är Lei Här går vi genom hur du ska förhålla dig till ordet man i dina akademiska texter Søgning på pronomen i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk

Hej Camilla! Jag kommer faktiskt inte att använda hen aktivt, men detta har inget att göra med genusdebatten. Ur genusperspektiv gillar jag idén om att ständigt utveckla språket så att det hänger med i tiden och jag tycker att hen ur det perspektivet är en god tanke Pronomenet reflekterar ägandet till subjektet. I de här fallen är det uppenbart vems jobb, fiskar och andra saker som avses. Men när ägaren står i tredje person skiljer sig det possessiva pronomenet från det reflexiva possessiva pronomenet. Titta på de här exemplen:. Pronomenet man är extremt vanligt i talad svenska. Det krävs stor motivation för att gå över till en, motivation som de flesta nog saknar. I skrift är det lättare, men läsare. Jag citerar inledningsvis Gunnar Lund från ett tidigare inlägg : Det är samma fenomen som man ser inom reklambranschen (Obs!Jag skrev inte som du ser inom reklambranschen, en anglicism som trängt in i svenskan på senare år). Att inte det obestämda pronomenet man, till skillnad från i de skandinaviska språken och tyskan, existerar i engelskan har onekligen skapat ett problem för. hos pronomenet hen i sociala medier 2012-2017 Martha-Paula Colliander Sammanfattning Denna studie är en korbusbaserad undersökning som behandlar distributionen av olika funktioner hos pronomenet hen i sociala medier mellan 2012 och 2017. Sedan 2012, året då en stor debatt om hen briserade, har pronomenet börjat ta plats i svenska språket

Kommentera artikeln! Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu) När skribenten vill visa att den (!) avser en person, oavsett kön, kan pronomenet den också användas. Språkriktighetsboken från år 2005 anger att den ofta är den möjlighet som fungerar bäst: I jämförelse med de andra alternativen har den klara fördelar; det är kort och lätthanterligt och dessutom förankrat i både tal- och skriftspråket sedan länge I april 2015 beslöt Svenska Akademin att ta med det könsneutrala pronomenet hen i Svenska Akademins Ordlista (SAOL 14). Pronomenet utlöste en samhällsdebatt som i grunden handlade om språklig relativism, skriver Guillermo Montero-Melis i sin avhandling som nyligen lades fram vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms Universitet Uttalslexikon: Lär dig hur man uttalar pronomenet på svenska med infött uttal. Engslsk översättning av pronomenet Pronomenet hen är aktuellt idag men även omtvistat. Anledningen till uppståndelsen föreställer jag mig vara att den feministiska rörelsen är främsta förespråkare av ett nytt könsneutralt tredje personens pronomen animatum singularis subjektsform (som den fullständiga beskrivningen lyder).För vissa har det varit problematiskt att just språkfeministerna pläderar för nyordet

Det irriterande pronomenet han. 7 januari 2014 11 november 2018 Alexander Katourgi Kommentera. Det här är en fråga jag fått några gånger, men nyligen kom den för första gången i ett mejl så nu känns det officiellt Det könsneutrala ordet hen har funnits i Svenska Akademiens ordlista sedan 2015. Ordet har väckt många känslor sedan dess - men även stort intresse. En amerikansk forskargrupp har. En argumenterande text, där eleven tar ställning för användningen av det könsneutrala pronomenet hen. Eleven bemöter kritiken om att hen skulle vara ett grammatiskt vapen skapat av feminister, och belyser istället de fördelar och möjligheter det nya pronomet skulle ha för det svenska språket ge pronomenet jag en mindre framträdande plats och inte låta det inleda ett kapitel eller ett stycke. använda jag företrädesvis i kapitel där du beskriver dina val i samband med undersökningen. Det är ofta tillåtet att använda jag i textens metod- och diskussionskapitel, där du redogör för dina metodval och drar slutsatser

KOMMENTAR. Det är lätt att ironisera över det personliga pronomenet hen. Det slaget av anbefallt nyspråk blir sällan någon succé. Genitivformen kan diskuteras. Är den hens eller hennes? En könsneutral djävul kunde kallas Hen håle. Kristina Lugn väckte nyligen i en kulturdebatt på Teater Brunnsgatan Fyra munterhet med sin ironiska fråga om inte hen.. Det könsneutrala pronomenet hen har varit en del av det svenska språket i några år nu. Till skillnad från verb och substantiv som skapas hela tiden till följd av nya uppfinningar, sysselsättningar och beteenden, så är ett personligt pronomen mer grundläggande: det är en del av både vår grammatik och vår könsidentitet Title: HEN En korpusstudie om bruket av pronomenet hen: Authors: Andersson, Marie: Issue Date: 9-Feb-2016: Degree: Student essay: Keywords: hen pronome pronomenet hen eftersom det sågs som ett hot mot en enligt dem naturlig näst intill dikotom uppdelning av könen. Pedagogerna i vår undersökning var överens om att de redan bemötte barnen könsneutralt då de betraktade barnen som individer. I analysen såg vi dock att pedagogernas åsikter om att flickor och pojkar är olika till naturen ka

Pronomen - Skolbok - Grundskoleboke

I denna uppsats redovisas resultatet av en enkätstudie genomförd med 150 gym-nasieelever. Undersökningen har syftat till att ta reda på hur elever ställer sig till att använda pronomenet hen med olika funktioner i skriftspråk samt vilka attityder de har till hen Det obestämda pronomenet man har singular form men plural betydelse. Adjektivet står ändå i singularis: Man var orolig för att planet skulle störta. Var försiktig med att använda ordet man, som lätt skapar förvirring. Skriv inte: Man tycker att man borde ändra på den regeln Den nya användningen av pronomenet hen. Milles, Karin . Södertörns högskola. 2013 (Swedish) In: Språk och stil, ISSN 1101-1165, E-ISSN 2002-4010, Vol. 23, p. 107-140 Article in journal (Refereed) Published Abstract [en] The Swedish gender-neutral pronoun hen has occasionally been used since at least the 1960s. In the. Finlands kampanj för jämlikhetsarbete koncentreras i det finska pronomenet hän. Jämlikhet och ett inkluderande samhälle är grundläggande värderingar för Finland. Finland Promotion Board lanserar en global kampanj som lyfter fram arbete för jämlikhet, och uppmuntrar alla till att bygga en jämlik värld

Pronomenet ä - Institutet för språk och folkminne

Pronomen Svenska språke

Börja dina texter med en lättläst inledning. Då når du fler läsare som behöver lättläst, samtidigt som du underlättar för alla andra. Vi visar hur du gör 5. Skriv ner fem exempel med det personliga pronomenet det som står istället för en tidigare kommunikation. 6. Skriv ner fem exempel med det personliga pronomenet det som inleder en kommunikation. 7. Vad är objektsformen av personligt pronomen? 8. Skriv ner fem exempel på olika personliga pronomen i objektsformen. 9 Vi noterar att det könsneutrala pronomenet hen nu tar steget in i neutral läromedelstext. Förläggaren Kristina Iritz Hedberg på Liber motiverar beslutet och etnologen Jenny Gunnarsson Payne vid Södertörns högskola kommenterar hens karriärväg från feministiska manifest till neutral text. (Språkets hemsida. Lær definitionen af 'pronomenet'. Tjek udtalen, synonymer og grammatik. Gennemse brugseksemplerne 'pronomenet' i det store dansk korpus Blog. March 24, 2021. Ask the expert: Top tips for virtual presentation success; March 23, 2021. How neuroscience principles can lead to better learnin

Blir sensurert på grunn av krenkefrykt, mener kunstnerVad är ett språk och vad är en dialekt? Om stora drag iPronomen - Riksmålsforbundet

Synonymer till pronomen - Synonymer

Böjningar: pronomenet, pronomen, pronomina Definition: ord som ersätter ett substantiv (t ex jag, någon) pronoun substantiv, pronomen Förklaring: ord som ersätter ett substantiv (t ex jag, någon) relative substantiv, pronomen [grammatik], relativt, relativt adver Man är ett mycket vanligt ord i svenska idag, och det används inte bara för att syfta på människor i allmänhet, utan också för att hänvisa till personer tillhörande en viss grupp eller av talaren i yttranden om sig själv. Men man är inte det enda generiska pronomenet i svenska. Också en och du kan användas på liknande sätt Det finns dessutom flera andra kommuner som har valt att inkludera pronomenet, men Oxford ska vara den största hittills, skriver Independent

Pronomenet - Kocksgatan 49, Stockholm hitta

Men när pronomenet används i en som-sats blir ofta valet svårt. Tidigare sågs dem som korrekt eftersom att frasen är ett objekt i satsen, eller för att den är en bestämning till en preposition. I dag menar man att även de-formen fungerar. Detta på grund av tre olika anledningar WordDive har satt ihop en praktisk introduktion till grundläggande rysk grammatik!. Nedan finner du en lista över grammatiska regler för det ryska språket. Du kan antingen klicka på ett ämne du är intresserad av eller läsa igenom alla i din egen takt i den ordning de presenteras Lag- och kulturutskottet på Åland föreslår att det könsneutrala pronomenet hen ska användas i stället för hon eller han i lagtexten när körkortslagen ska förnyas

Pronomenet Info & Löner Bolagsfakt

13 Relativa pronomenet som Due No due date Points 7; Questions 1; Time limit None Allowed attempts Unlimited Instructions. 13 The relative pronoun som Only registered, enrolled users can take graded quizzes Related items. By Instructure Open source LMS User research. Pronomenet hen har etablerat sig stort och blir bara vanligare och vanligare i medietexter för varje år, rapporterar Språktidningen - Lägg märke till att pronomenet böjs efter genus hos det ägda, och inte hos ägaren. Självständiga possessiva pronomen Det ägda sing. plur. mask. fem. mask. fem. Ägare sing. 1 pers. le mien: la mienne: les miens: les miennes 2 pers. le tien: la tienne: les tiens: les tiennes 3 pers. le sien: la sienne: les siens: les siennes plur

Ännu ett svenskt pronomen i farozonen Språktidninge

Demonstrativa pronomen. Pronombres demostrativos. KDEdoc. Dessa exempel bekräftar vad den grekiskkunnige Daniel Wallace har lagt märke till när det gäller demonstrativa pronomen i grekiskan, nämligen att det närmast föregående ordet eller uttrycket som pronomenet tycks syfta på inte behöver vara det som skribenten främst har i tankarna Exempel på nyinlagda ord är bloggosfär, budgetstup, e-cigarett, förstelärare, förtidsrösta, kollektomat, landsbygdsminister, myrsteg, regnbågsfamilj, rutavdrag, selfie, skajpa, solsäker, twittra, vobba, överklassafari och det nya pronomenet hen Pronomenet du i reklamfilmer Abstract Min avhandling belyser användningen av det personliga pronomenet du och andra tilltalsformer under 1900-talet. Undersökningsmaterialet, som består av reklamfilmer, omspänner en tidsrymd på nästan hundra år (1915-2013), men uppmärksamheten riktas främst på åren kring den s.k. du

Pronomenet en i stället för man i en kampanj mot misshandel och våld i relationer väcker en aktuell språkfråga. SvD:s Mikael Parkvall tycker att det är anmärkningsvärt i sammanhanget Tidigare i år blev samkönade äktenskap lagligt i USA - och här kommer nästa steg i kampen för HBTQ-personer. Den engelska motsvarigheten till hen blir en självklar del i språket, enligt Time Att pronomenet han används är inte så konstigt, eftersom det var det absolut vanligaste och för att mannen var norm. På ett sätt gav det här ett svar men jag ville veta mer så det fick bli en bok till. Den ägnar bara ett par sidor åt det här ämnet,. N2 - År 2015 infördes det könsneutrala pronomenet hen i Svenska akademins ordlista efter en känslomässig allmän debatt om ordet, dess innebörd och möjliga konsekvenser. Hösten 2015 genomförde vi en större enkätundersökning som besvarades av 1308 personer registrerade i Enkätfabrikens deltagarpanel Start Studera Välja studier Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriä

pronomen - Wiktionar

GPCC först med pronomenet hen i lärobok. 14 november, 2013. I en kommande lärobok om personcentrerad vård används genomgående det könsneutrala pronomet hen. Redaktör för boken är professor Inger Ekman, föreståndare för Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet,. Pronomenet den används därför ofta av personer som inte vill kategorisera sig utifrån kön alls, eller inte vill antas vara ett tredje kön, enligt kandidatuppsatsen Trygga platser eller igenbommade rum (Anna Nordén, Södertörns högskola, 2011). Daniel Wojahn menar att hen redan börjar förlora sin normkritiska potential generiska pronomenet man när de presenteras i samman kontext. Att använda en som ett generiskt pronomen är en diskussion som uppkommit inom feministiska kretsar för att utmana den manliga normen. Tidigare forskning har visat att en har använts som ett alternativ till de

Å bestemma over eige kjønn – Samfunnsviter'n9Pronomen korsord | pronomen i korsord du sökte efter ordet

Pronomenet mig kunde skrivas på många olika sätt: migh, mik, mic, mech, mich eller mig. Just då fick det stavningen migh, men h:et försvann senare. Översättarna såg även till att bromsa danskans påverkan på språket. Här har även bokstäverna å, ä och ö införts könsneutrala pronomenet hen kan ingå?. I denna undersökning användes en kvalitativ undersökningsmetod där vi utförde 11 kvalitativa forskningsintervjuer med förskolepersonal från fem förskolor. Den inspelade empirin dokumenterades med hjälp av diktafon som sedan transkriberades och analyserades Den nya användningen av pronomenet en i stället för man gillas inte av alla, till exempel inte av författaren och sfi-läraren Sara Lövestam. Massor av ord avspeglar patriarkala och andra tveksamma.. sum, som Pronomenet som in­leder relativa bi­satser, relativ­satser. Man talar om två slags relativ­satser, nöd­vändiga och parentetiska. Nödvändiga relativ­satser kan inte tas bort utan att meningen blir felaktig. Ett exempel finns i meningen Den man som anhållits som misstänkt för mordet nekar ihärdigt Även pronomenet hen uppmärksammas eftersom det är likadant som objekt och subjekt. 2. Huvudsatser och bisatser • Subjekt och predikat, ofullständiga meningar Fokus ligger på språket och på meningsbyggnad. Förklararen beskriver vad en fullständig mening innehåller och bisatsernas funktion År 2015 infördes det könsneutrala pronomenet hen i Svenska akademins ordlista efter en känslomässig allmän debatt om ordet, dess innebörd och möjliga konsekvenser. Hösten 2015 genomförde vi en större enkätundersökning som besvarades av 1308 personer registrerade i Enkätfabrikens deltagarpanel

 • Vietnam visa application form 2020.
 • EOS Utility free download.
 • Brynäs spelschema kalender.
 • Fodral till busskort.
 • Besikta bilen Töreboda.
 • ÖSK Handboll P04.
 • Kundtjänst HSB Södra Norrland.
 • Gaylord Focker.
 • Vad är ombud.
 • Kända travhästar Sverige.
 • OBI waldshut tiengen Sonntagsverkauf.
 • Hauskauf Bautzen privat.
 • Responsiv hemsida.
 • Whiskeyglas gravyr.
 • Dragningskraft.
 • Folke Bernadotte släktträd.
 • Bästa bemanningsföretag barnmorska.
 • Husqvarna 520iRX Test.
 • YouTube najnowsze filmy.
 • Velonews instagram.
 • Restaurants Behringen.
 • Bike parts name.
 • Är det farligt att blanda alkohol med energidryck.
 • Stern Deutsch.
 • Off piste skiing courses.
 • Gbp omstart.
 • Risk 2 Göteborg.
 • The Unforgiven lyrics.
 • Träck häst.
 • Similan Diving Safaris.
 • Stefan Odelberg Jesper Odelberg släkt.
 • Espresso with chocolate.
 • Literacy Skolverket.
 • Sprängskiss Mariner utombordare.
 • Konzert Gießen heute.
 • High protein meal prep.
 • Uppsägningstid Seko Posten.
 • Amazon Deutschland Ralf Kleber.
 • Ljungsbro Vandrarhem.
 • Harrison's Cave history.
 • Gränsfors Bruk kurser.